Tỷ Giá Tiền Malaysia Hôm Nay Vietcombank

Tỷ giá Ringgit Malaysia (MYR) hôm nay là 1 MYR = 5.488,64 VND. Tỷ giá trung bình MYR được tính từ dữ liệu của 7 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Ringgit Malaysia (MYR).

Xem thêm: Đừng Nhớ Một Người Không Nhớ Mình ? Khi Ta Nhớ Một Người Không Nhớ Ta, Là


Bảng so sánh tỷ giá MYR tại các ngân hàng

7 ngân hàng có hỗ trợ giao dịch đồng Ringgit Malaysia (MYR).

Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất; màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất trong cột.


Ngân hàng Mua Tiền Mặt Mua Chuyển Khoản Bán Tiền Mặt Bán Chuyển Khoản
*
BIDV
5.099,265.599,39
*
Hong Leong
5.4155.505
*
PublicBank
5.3975.531
*
Sacombank
5.3525.825
*
Techcombank
5.3305.680
*
TPBank
tỷgiá.com.vn
*
Vietcombank
xem tại gianghoky.vngianghoky.vn

Dựa vào bảng so sánh tỷ giá MYR mới nhất hôm nay tại 7 ngân hàng ở trên, gianghoky.vn xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:

Ngân hàng mua Ringgit Malaysia (MYR)

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt MYR với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.099,26 VNĐ

+ Ngân hàng Techcombank đang mua chuyển khoản MYR với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.330 VNĐ

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt MYR với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.099,26 VNĐ

+ Ngân hàng Hong Leong đang mua chuyển khoản MYR với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.415 VNĐ

Ngân hàng bán Ringgit Malaysia (MYR)

+ Ngân hàng Hong Leong đang bán tiền mặt MYR với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.505 VNĐ

+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản MYR với giá thấp nhất là: 1 MYR = 5.531 VNĐ

+ Ngân hàng TPBank đang bán tiền mặt MYR với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.695 VNĐ

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản MYR với giá cao nhất là: 1 MYR = 5.825 VNĐ

Giới thiệu về Ringgit Malaysia

Ringgit Malaysia (còn được gọi là đồng Đôla Malaysia), là đơn vị tiền tệ chính thức của Malaysia. Một ringgit được chia thành 100 sen (xu) và có ký hiệu là MYR.