New trộn 100ml dung dịch có ph=1 gồm hcl và hno3, trộn 100 ml dung dịch có ph = 1 gồm hcl và hno3

Hi quý khách. Ngày lúc này, AZ PET xin chia đang về những chủ đề ít tín đồ biết xung quanh cuộc sống qua bài viết Trộn 100Ml Dung Dịch Có Ph=1 Gồm Hcl Và Hno3, Trộn 100 Ml Dung Dịch Có Ph = 1 Gồm Hcl Và Hno3

Đa số mối cung cấp phần lớn được update ý tưởng phát minh tự những mối cung cấp trang web béo không giống nên chắc chắn rằng gồm vài phần cạnh tranh gọi.

You watching: New trộn 100ml dung dịch có ph=1 gồm hcl và hno3, trộn 100 ml dung dịch có ph = 1 gồm hcl và hno3

Mong đa số fan thông cảm, xin dấn góp ý & gạch men đá bên dưới phản bội hồi


Quý người hâm mộ vui lòng phát âm bài viết này trong phòng kín đáo để có hiệu quả xuất sắc nhất Tránh xa toàn bộ những vật dụng tạo xao nhoãng trong Việc tập trung Bookmark lại bài viết do bản thân sẽ cập nhật liên tục


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl cùng HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH có độ đậm đặc a mol / l thu được 200 ml hỗn hợp gồm pH = 12. Giá trị của a là

MỘT.

quý khách hàng sẽ xem: Pha 100ml hỗn hợp gồm pH = 1 gồm hcl và hno3

0,03

NS. 0,30

NS. 0,15

NS. 0,12


*

Trộn 100 ml hỗn hợp có pH = 1 có HCl và HNO3 cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH aM thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là

MỘT. 0,15

NS. 0,3

NS. 0,03.

NS. 0,12

Trộn 250 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp có HCl 0,08 M ​​cùng 2M 2 SO 4 0,01M cùng với 250 ml dung dịch NaOH nồng độ a mol / l, nhận được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là:

A. 0,13.

B. 0,10.

C.0,12.

D. 0,14.

Trộn 100 ml dung dịch A (có Ba (OH) 2 0,1M cùng NaOH 0,1M) với 400 ml hỗn hợp B (tất cả H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), chiếm được hỗn hợp X. Giá trị pH của hỗn hợp X là

A. 1

B. 2

C. 12

D. 13

Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba (OH) 2 0,1M với NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (có H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M) chiếm được hỗn hợp X có giá trị pH là X.

MỘT. đầu tiên.

NS. 2.

NS. 7.

NS. 6.

See more: Cách Chế Biến Và Làm Mềm Thịt Gà Già, Cách Chế Biến Gà Già

Cho dung dịch A cất H2SO4 0,1M; HNO3 0,2M và HCl 0,3M. Trộn 300 ml dung dịch A cùng với V lkhông nhiều hỗn hợp B có NaOH 0,2M và KOH 0,29M chiếm được dung dịch C tất cả pH = 2. Giá trị của V là

MỘT.

0,134

NS. 0,424

NS. 0,441

NS. 0,414

Dung dịch A là tất cả hổn hợp có (H2SO4 2.10-4M cùng HCl 6.10-4M); hỗn hợp B là hỗn hợp (NaOH 3.10-4 M và Ca (OH) 2 3.5.10-4 M). Trộn 300 ml hỗn hợp A cùng với 200 ml hỗn hợp B thu được dung dịch có giá trị pH là:

MỘT. 3.7.

NS. 4.

NS. mười.

NS. 10.3.

Trộn 100 ml dung dịch tất cả Ba (OH) 2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với 400 ml hỗn hợp gồm: H2SO4 0,0375M cùng HCl 0,0125M thu được hỗn hợp X. Giá trị pH của X là

MỘT. đầu tiên

TẨY. 2

NS. 6

NS. 7

Trộn 100 ml dung dịch X (tất cả Ba (OH) 2 0,1M với NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch Y (tất cả H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M) chiếm được hỗn hợp Z. Dung dịch Z là:

MỘT. đầu tiên.

NS. 2.

NS. 6.

See more: Cách Bỏ Khóa Màn Hình Máy Tính Đơn Giản Nhất, Cách Xóa Mật Khẩu Trên Máy Tính

NS. 7

Trộn 250 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,08M cùng H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH aM thu được 500 ml dung dịch gồm pH = 12. Giá trị của a là: