Toán Tài Chính Là Gì

  Toán tài chính là gì?

  Chuyên ngành toán tài chính (Mathematical Finance) là một trong những chuyên ngành sâu của Kinh tế toán với sự kết hợp giữa Tài chính học và Toán học. Ra đời vào những năm 50 của thế kỷ XX, chuyên ngành này đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc hiện đại hoá nghiên cứu tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Hàng loạt các giải thưởng lớn về kinh tế, đặc biệt là các giải Nobel Kinh tế vào cuối thế kỷ XX đã được trao cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này.

  Bạn đang xem: Toán tài chính là gì

  Ngành toán tài chính đào tạo gì?

  Đào tạo Cử nhân Kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội; có năng lực chuyên môn về kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực, các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân. Các cử nhân kinh tế ngành Toán tài chính có khả năng nghiên cứu, phân tích và tư vấn tài chính trên cơ sở ứng dụng các phương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại. Ngoài kiến thức cơ bản về Tài chính học còn được trang bị các kiến thức tài chính hiện đại như: Phân tích định giá tài sản tài chính, chứng khoán phái sinh, doanh nghiệp., phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và dự báo tài chính.

  *
  Toán tài chính mạnh về các công việc liên quan đến phân tích

  Giống như sinh viên các chuyên ngành kinh tế khác, sinh viên chuyên ngành Toán tài chính được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản và cơ sở về Kinh tế học, Toán kinh tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, các kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Tài chính công ty, Kinh tế bảo hiểm, Kinh tế đầu tư…Với mục đích đào tạo các chuyên gia kinh tế hiện đại trong lĩnh vực Tài chính về kiến thức Toán học sinh viên Toán Tài Chính được trang bị một khối lượng kiến thức Toán học tương đối đầy đủ. Về các kiến thức chuyên ngành Toán tài chính trang bị một khối lượng kiến thức Tài chính hiện đại dựa trên cơ sở mô hình hoá, phân tích dữ liệu và dự báo.

  Xem thêm: 3 Mốc Siêu Âm Dị Tật Thai Nhi Ở Đâu Tốt Nhất Để Có Kết Quả Chính Xác 100%?

  Tất cả các nội dung của các môn học được xây dựng trên cơ sở các chương trình Âu – Mỹ có tính cập nhật cao. Các môn học và các kỹ năng ứng dụng được trang bị cùng các phần mềm chuyên dụng tiêu chuẩn quốc tế ( Eviews, SPSS, Winstata, Gams, Mathematical…)

  Với chương trình đào tạo này sinh viên chuyên ngành Toán tài chính có khả năng tiếp cận hiện đại trong các lĩnh vực.

  Cơ hội nghề nghiệp

  Sinh viên học Toán tài chính ra trường có thể làm các việc sau:

  Phân tích đầu tư chứng khoán và môi giới với các lớp mô hình định lượng, ngẫu nhiên các khả năng dự báo tốt.Phân tích rủi ro trong các hoạt động ngân hàng đặc biệt là rủi ro tín dụng.Đầu tư tài chính và bảo hiểm.Mô hình hoá hoạt động tài chính của công ty với việc định giá công ty, dự báo nguồn vốn và hiệu quả hoạt động trong tương lai cũng như các nguy cơ có thể xảy ra.Kinh doanh ngoại hối; các mô hình kinh tế vĩ mô khác.Mô hình hoá và phân tích các quá trình kinh tế xã hội.Phân tích thống kê và dự báo đối với các quá trình kinh tế xã hội.Thiết lập và giải các bài toán tác nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế xã hội.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *