TĂNG KÍCH THƯỚC Ô TRONG EXCEL

Trang chia sẽ kiến thức học excel miễn phí dành giúp các bạn sự dụng tốt excel cho học tập và công viêc.

Bạn đang xem: Tăng kích thước ô trong excel


1. Giới thiệu

Theo mặc định, mỗi hàng và mỗi cột của một bảng tính mới sẽ có cùng chiều cao và chiều rộng. Excel 2016 cho phép bạn điều chỉnh chiều rộng cột và chiều cao hàng theo các cách khác nhau, bao gồm cả wrapping text (ngắt dòng) và merging cells (hợp nhất các ô lại).

Xem video dưới đây để tìm hiểu thêm vềcách thay đổi kích thước cột, hàng và ô trong Excel 2016:


2. Chỉnh chiều rộng cột Excel 2016

Trong ví dụ bên dưới, cột C quá hẹp để hiển thị tất cả nội dung trong các ô. Chúng ta có thể làm cho tất cả nội dung này có thể nhìn thấy bằng cáchđiều chỉnh chiều rộngcủa cột C.

1. Di chuyển chuột lên phía trên dòng cột trong tiêu đề cột để con trỏ trở thành một mũi tên đôi.


*

*

*

Với dữ liệu số, ô sẽ hiển thị các pound sign (#######) nếu cột quá hẹp. Đơn giản chỉ cần tăng chiều rộng cột để làm cho dữ liệu hiển thị

3. Chỉnh độ rộng cột Excel tự động với AutoFit

Tính năngAutoFitsẽ cho phép bạn đặt chiều rộng của cột sao cho phù hợp với nội dung của nó.

1. Di chuyển chuột đến phần trên của dòng cột trong tiêu đề cột để con trỏ chuột trở thành một mũi tên đôi.


*

*

Bạn cũng có thể sử dụngAutoFitđể tự động điều chỉnh chiều rộng cho nhiều cột cùng một lúc. Đơn giản chỉ cần chọn các cột mà bạn muốn AutoFit, sau đó chọn lệnhAutoFit Column Widthtừ trình đơnFormatthả xuống trên tabHome. Phương pháp này cũng có thể được sử dụng cho chiều cao hàng.

4. Chỉnh chiều cao hàng Excel 2016

1. Di chuyển chuột đến dòng hàng để con trỏ trở thành một mũi tên đôi.


5. Chỉnh tất cả các hàng hoặc các cột Excel 2016

Thay vì thay đổi kích thước từng hàng và cột riêng lẻ, bạn có thể thay đổi chiều cao và chiều rộng của mỗi hàng và mỗi cột cùng một lúc. Phương pháp này cho phép bạnthiết lập một kích thước thống nhấtcho mỗi hàng và cột trong bảng tính. Trong ví dụ, chúng ta sẽ thiết lập chiều cao của hàng.

1. Xác định vị trí và nhấp chuột vào nútSelect All(Chọn tất cả) ngay dưới hộp tên để chọn mỗi ô trong bảng tính.


2. Di chuyển chuột trên hàng dòng để con trỏ trở thành một mũi tên đôi.

3. Nhấp và kéo chuột đểtănghoặcgiảmchiều cao hàng, sau đó nhả chuột khi cảm thấy hài lòng. Chiều cao hàng sẽ được thay đổi cho toàn bộ bảng tính.


6. Chèn, xóa, di chuyển và ẩn hàng, cột Excel 2016

Sau khi làm việc với một bảng tính trong một khoảng thời gian, bạn có thể thấy rằng bạn muốn chèn cột hoặc hàng mới, xóa các hàng hoặc cột nhất định, di chuyển chúng đến một vị trí khác trong bảng tính hoặc thậm chí ẩn chúng.

6.1 Để chèn hàng

1. Chọn tiêu đề hàng bên dưới nơi bạn muốn hàng mới xuất hiện. Trong ví dụ này, chúng tôi muốnchèn một hàng giữa các hàng 4 và 5, vì vậy chúng tôi sẽ chọnhàng 5.


Khi chèn hàng, cột hoặc ô mới, bạn sẽ thấybiểu tượng chổi vẽbên cạnh các ô được chèn vào. Biểu tượng này cho phép bạn chọn cáchđịnh dạngExcelcác ô này. Theo mặc định, các định dạng Excel chèn các hàng có cùng định dạng như các ô ở hàng trên. Để truy cập vào nhiều tùy chọn hơn, hãy di chuột qua biểu tượng, sau đó nhấp vào mũi tên thả xuống.

6.2 Để chèn cột:

1. Chọn tiêu đề cột ở bên phải nơi bạn muốn cột mới xuất hiện. Ví dụ: nếu bạn muốn chèn một cột giữa các cột D và E, hãy chọncột E.


Khi chèn hàng và cột, hãy đảm bảo bạn chọn toàn bộ hàng hoặc cột bằng cách nhấp chuột vào tiêu đề. Nếu bạn chỉ chọn một ô trong hàng hoặc cột, lệnhInsertchỉ chèn một ô mới.

6.3 Để xóa hàng hoặc cột:

Thật dễ dàng để có thể xóa hàng hoặc cột mà bạn không còn cần nữa. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ xóa một hàng, nhưng bạn cũng có thể xóa một cột theo cách này.

1. Chọn hàng bạn muốn xóa. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọnhàng 9.


3. Hàng đã chọn sẽ bị xóa và những hàng xung quanh nó sẽ thay đổi. Trong ví dụ, hàng 10 đã di chuyển lên thành hàng 9.

*
Điều quan trọng là bạn phải hiểu được sự khác biệt giữa xóa hàng hoặc cột và chỉ xóa nội dung của nó. Nếu bạn muốn xóa nội dung khỏi một hàng hoặc cột mà không làm cho hàng hoặc cột khác thay đổi, hãy nhấp chuột phải vào một tiêu đề, sau đó chọnClear Contents(Xoá nội dung) từ trình đơn thả xuống.

6.4 Để di chuyển hàng hoặc cột:

Đôi khi bạn có thể muốn di chuyển một cột hoặc hàng để sắp xếp lại nội dung của bảng tính. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ di chuyển một cột, nhưng bạn có thể di chuyển một hàng theo cách tương tự.

1. Chọn tiêu đề cột mong muốn cho cột bạn muốn di chuyển.

Xem thêm: Cách Tẩy Ốp Lưng Bị Ố Vàng Cực Hay Ít Ai, Hướng Dẫn Tẩy Trắng Silicon Bị Ố Vàng Triệt Để


3. Chọn tiêu đề cột ở bên phải nơi bạn muốn di chuyển cột. Ví dụ: nếu bạn muốn di chuyển một cột đến giữa các cột E và F, hãy chọncột F.


4. Nhấp vào lệnhInserttrên tab Home, sau đó chọnInsert Cut Cells(Chèn các ô cắt) từ trình đơn thả xuống.


Bạn cũng có thể truy cập các lệnhCutInsertbằng cách nhấp chuột phải và chọn các lệnh mong muốn từ trình đơn thả xuống


6.5 Để ẩn và bỏ ẩn hàng hoặc cột:

Đôi khi, bạn có thể muốn so sánh các hàng hoặc cột nhất định mà không thay đổi cách tổ chức bảng tính. Để làm điều này, Excel cho phép bạnẩn hàng và cộtnếu cần. Trong ví dụ, chúng ta sẽ ẩn vài cột, nhưng bạn có thể ẩn các hàng theo cách tương tự.

1. Chọn cột bạn muốn ẩn, nhấp chuột phải, sau đó chọnHide(Ẩn) từ trình đơn định dạng. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ ẩn cáccột C, D và E.


3. Để bỏ ẩn các cột, chọn các cột trên cả hai bên của cột ẩn. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọn cột B và F. Sau đó nhấp chuột phải và chọnUnhide(Bỏ ẩn) từ trình đơn định dạng.


7. Ngắt dòng và hợp nhất các ô Excel 2016

Bất cứ khi nào có quá nhiều nội dung ô được hiển thị trong một ô, bạn có thể quyết địnhngắt dònghoặchợp nhấtcác ô lại thay vì thay đổi kích thước một cột. Việc ngắt dòng sẽ tự động sửa đổi chiều cao hàng của ô, cho phép nội dung ô được hiển thị trên nhiều dòng. Gộp các ô cho phép bạn kết hợp một ô với các ô trống để tạo ra một ô lớn.

7.1 Ngắt dòng trong các ô Excel:

1. Chọn các ô mà bạn muốn ngắt. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chọn các ô trongcột C.

2. Nhấp vào lệnhWrap Texttrên tab Home.


3. Văn bản trong các ô đã chọn sẽ được ngắt dòng.


Nhấp vào lệnhWrap Textmột lần nữa để giải nén văn bản.

7.2 Hợp nhất các ô bằng lệnh Merge & Center:

1. Chọn dải ô bạn muốn hợp nhất. Trong ví dụ, chúng tôi sẽ chọndải ô A1:F1.

2. Nhấp vào lệnhMerge & Centertrên tab Home.


3. Các ô được chọn sẽ được hợp nhất lại và văn bản sẽ được căn giữa.


7.3 Truy cập vào nhiều tuỳ chọn hợp nhất:

Nếu bạn nhấp vào mũi tên thả xuống bên cạnh lệnhMerge & Centertrên tab Home, trình đơn thả xuốngMergesẽ xuất hiện.


Từ đây, bạn có thể chọn:

Merge & Center:hợp nhất các ô đã chọn vào một ô và căn giữa văn bản;Merge Across: hợp nhất các ô đã chọn vào các ô lớn hơn trong khi giữ từng hàng tách biệt;Merge Cells: hợp nhất các ô đã chọn vào một ô nhưng không căn giữa văn bản;Unmerge Cells: hủy hợp nhất các ô đã chọn.

Bạn sẽ phải cẩn thận khi sử dụng tính năng này. Nếu bạn hợp nhất nhiều ô có chứa dữ liệu, Excel sẽ chỉ giữ lại nội dung của ô trên trái và loại bỏ các nội dung khác.

7.4 Chọn căn giữa:

Hợp nhất có thể hữu ích cho việc sắp xếp dữ liệu của bạn, nhưng nó cũng có thể tạo ra các vấn đề sau này. Ví dụ: có thể khó di chuyển, sao chép và dán nội dung từ các ô được hợp nhất. Một lựa chọn tốt để hợp nhất làCenter Across Selection, tạo ra một hiệu quả tương tự mà không thực sự hợp nhất các ô.

1. Chọn dải ô mong muốn. Trong ví dụ, chúng tôi chọn dải ô A1:F1.

Lưu ý: Nếu bạn đã hợp nhất các ô này, bạn nênbỏ hợp nhất chúng trước khi tiếp tục bước 2.

2. Nhấp vào mũi tên nhỏ ở góc dưới bên phải của nhómAlignmenttrên tab Home.

*

3. Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Xác định vị trí và chọn trình đơn thả xuốngHorizontal, chọnCenter Across Selection, sau đó nhấnOK.


4. Nội dung sẽ được căn giữa trên phạm vi ô được chọn. Như bạn thấy, điều này tạo kết quả trực quan giống như việc hợp nhất và căn giữa, nhưng nó bảo toàn mỗi ô bên trongdải ô A1:F1.