Số Đếm Từ 1 Đến 100 Tiếng Anh

Hướng nhận giải pháp hiểu số đồ vật từ bỏ giờ Anh từ là 1 đến 100, cách chuyển đổi số đếm quý phái số sản phẩm trường đoản cú cùng bí quyết sử dụng số đồ vật trường đoản cú.

Số đồ vật tự tiếng Anh từ là một đến 100 viết như thế nào, viết tắt ra làm sao. Dưới đây là phương pháp viết số thứ tự trong giờ Anh. Trong khi, gianghoky.vn sẽ chỉ dẫn chúng ta phương pháp đưa thể số đếm lịch sự số thứ từ bỏ cùng bí quyết dùng số sản phẩm từ bỏ hợp lý và phải chăng duy nhất.

Bạn đang xem: Số đếm từ 1 đến 100 tiếng anh

*

Số lắp thêm tự vào giờ Anh với biện pháp sử dụng

1. Số vật dụng tự giờ đồng hồ Anh từ là 1 cho 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

đôi mươi (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem đoạn phim giải pháp phát âm số lắp thêm từ vào giờ đồng hồ Anh

2. Sử dụng số sản phẩm công nghệ trường đoản cú Lúc nào?

- Số trang bị từ dùng để nói tới địa chỉ của một thứ làm sao đó hoặc xác định vị trí của đồ đó vào một hàng.

- Danh hiệu của vua, hậu phi nước ngoài thường xuyên khi viết viết thương hiệu và số máy từ bỏ thông qua số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số vật dụng trường đoản cú.

Xem thêm: Cài Màn Hình Khóa Win 10 - Cách Thay Đổi Nền Màn Hình Khóa Trong Windows 10

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách nhảy số đếm thanh lịch số sản phẩm công nghệ tự

3.1. Thêm th đằng sau số đếm. Số tận cùng bằng Y, đề nghị thay đổi Y thành I rồi bắt đầu thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five sầu - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. lúc số phối kết hợp các mặt hàng, chỉ cần thêm th sinh sống số ở đầu cuối, nếu như số ở đầu cuối bên trong danh sách bên cạnh lệ bên trên thì dùng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred and eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. Lúc muốn viết số ra chữ số (viết nhỏng số đếm nhưng mà đằng cuối cùng thêm TH hoặc ST với số trang bị từ bỏ 1, ND cùng với số đồ vật từ bỏ 2, RD với số sản phẩm trường đoản cú 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred & first = 101st

*

Cách chuyển số đếm thanh lịch số thứ tự

4. Bài tập về số thiết bị tự trong giờ Anh

Hoàn thành đoạn văn uống sau cùng với ký hiệu viết tắt của số sản phẩm từ bỏ st, nd, rd và th.

This year, Ruby & Mary participated in the London marakhiêm tốn, which took place on the 23..... of June. They decided that the 1.....khổng lồ finish the race would buy the drinks after the race. To join the marathon, Ruby và Mary started training on the 11..... of January. To get to lớn London in time, they left on the trăng tròn.....of June. Ruby and Mary were very happy khổng lồ run the London marahạn hẹp. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a oto and 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun & a great time in London. Ruby và Mary returned home page on the 30.....of June.

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn hoàn toàn có thể luyện phát âm thông qua số vật dụng từ vào giờ đồng hồ Anh mà Cửa Hàng chúng tôi ra mắt ở bên trên. Kết phù hợp với phần mềm phát âm giờ đồng hồ Anh hiện đại của gianghoky.vn nhằm rèn luyện mỗi ngày tận nơi nhé chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *