Sinh Viên Năm Cuối Tiếng Anh

  Hệ giáo dục Đại học của nước ta và các quốc gia sử dụng tiếng Anh có khá nhiều điểm tương đồng. Vậy sinh viên trong tiếng Anh là gì? Sinh viên năm nhất tiếng Anh là gì? Hãy kéo xuống để tìm hiểu các từ vựng liên quan đến sinh viên nhé!
  *

  1. Sinh viên tiếng Anh là gì?

  Sinh viên được định nghĩa là những người học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. Trong tiếng Anh, sinh viên là “student” (phát âm là /ˈstuː.dᵊnt/).

  Bạn đang xem: Sinh viên năm cuối tiếng anh

  Một số từ đồng nghĩa với “student” là: – undergraduate – alumnus

  Ví dụ: – Miss Roxxy’s students often find it very difficult to understand her Economics lectures.

  Xem thêm: Nên Học Bóng Bàn Ở Hà Nội Có Khóa Học Đặc Biệt, Lớp Học Bóng Bàn Tại Hà Nội Có Khóa Học Đặc Biệt

  (Sinh viên của cô Roxxy thường cảm thấy khó khăn trong việc tiếp thu các bài giảng về Kinh tế)

  2. Sinh viên các năm tiếng Anh là gì?


  Có rất nhiều từ được sử dụng để gọi tên sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba và năm cuối. Cụ thể các bạn có thể xem bên dưới:
  – Sinh viên năm nhất = Freshman = First-year student = /’freʃmən/
  – Sinh viên năm 2 = Sophomore = second-year student = /’sɔfəmɔ:/
  – Sinh viên năm 3 = Junior = third-year student = third year = /’dʤu:njə/
  – Sinh viên năm cuối = Senior = final-year student = forth year = /’si:njə/
  Ngoài ra có rất nhiều các từ có liên quan đến sinh viên như:
  – Bachelor = cử nhân
  – Alumni = cựu sinh viên
  – Student code = mã sinh viên

  Các năm đại học trong tiếng anh

  Sinh viên năm 1 tiếng anh là gì?

  Sinh viên năm 1 – sinh viên đại học năm nhất – Freshman – first-year student – 1st year – /’freʃmən/

  Sinh viên năm 2 tiếng anh là gì?

  Sinh viên năm 2 – sinh viên đại học năm 2 – Sophomore – second-year student – 2nd year – /’sɔfəmɔ:/

  Sinh viên năm 3 tiếng anh là gì?

  Sinh viên năm 3 – sinh viên đại học năm 3 – Junior – third-year student – 3nd year – /’dʤu:njə/

  Sinh viên năm 4 tiếng anh là gì?

  Sinh viên năm 4 – sinh viên đại học năm 4 – Senior – final-year student – 4nd yeard – /’si:njə/

  Cựu sinh viên tiếng anh là gì?

  Cựu sinh viên: Alumni /əˈlʌmˌnɑɪ/.

  Cử nhân tiếng anh là gì?

  Cử nhân: Bachelor /ˈbætʃ.əl.ər/.

   FAQ các năm đại học trong tiếng anh

  Freshman, first-year student là gì?

  Sinh viên năm 1 : sinh viên đại học năm nhất : Freshman : first-year student : 1st year : /’freʃmən/

  Sophomore,second-year student là gì?

  Sinh viên năm 2 : sinh viên đại học năm 2 : Sophomore : second-year student : 2nd year : /’sɔfəmɔ:/

  Junior, third-year student là gì?

  Sinh viên năm 3 : sinh viên đại học năm 3 : Junior : third-year student : 3nd year : /’dʤu:njə/

  Senior, final-year student là gì?

  Sinh viên năm 4 : sinh viên đại học năm 4 : Senior : final-year student : 4nd yeard : /’si:njə/
  Tags
  Học Tiếng Anh

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *