Hướng Dẫn Cài Đặt Orcad 9

  Giới thiệu OrCAD

  OrCAD là gói phần mềm dùng để thiết kế mạch điện tử của công ty Cadence Design Systems. Orcad dùng để thiết kế mạch in để sản xuất mạch in, tạo ra các sơ đồ điện tử và các chế bản của chúng. Tên gọi OrCAD được tạo ra từ các từ Oregon và CAD.

  Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt orcad 9

  *

  Các sản phẩm của gói OrCAD

  Capture CISPSPICELayout Plus

  Orcad 17.2 & Download cài đặt ORCAD Full

  OrCAD 17.2 (OrCAD Allegro 17.2) là phần mềm vẽ mạch điện tử: mạch nguyên lý, mạch in, mô phỏng,… Với chức năng mạnh mẽ và đầy đủ, được nhiều người sử dụng cũng như Altium, Eagle, Sprint Layout. . . .

  Download OrCAD FULL TẠI ĐÂY

  Pass giải nén : dammedientu.vn

  Các bước ALLEGRO & OrCAD 17.2 (2016)

  Bước 1: Cài LicenseManager “Cadence SPB 17.2-2016\lm” (nếu chương trình cài hỏi licence thì bỏ qua và tiếp tục cài nhé)Bước 2: Cài cadence “SPB 17.2-2016\setup.exe” (hơi lâu một tí nhé)Mặc định cài vào “C:\Cadence”Bước 3: Cài “OrCAD Library Builder 17.2-2016”.Bước 4: Copy tất cả các file trong “crack\license_manager” (3 file) vào thư mục “Cadence\LicenseManager” vừa cài ở bước 1. Sau đó double click vào file “LicenseManagerPubkey.bat” chạy file này.Bước 5: Copy tất cả file trong thư mục “crack\tools” vào thư mục vừa cài ở bước 2 là “Cadence\SPB_17.2\tools” sau đó cho chạy file “ToolsPubkey.bat” (chạy hơi lâu 1 tí).Bước 6: Sau đó cho chạy file “LicGen.bat” trong thư mục “crack\lic_gen” để sinh ra file “license.lic”. Sau đó copy file “license.lic” vừa tạo ra vào thư mục “Cadence” vừa cài đặt.Bước 7: Vào thư mục “Cadence\LicenseManager” chạy file “LicenseServerConfiguration.exe”, ở cửa sổ License file ta nhấn browse để tìm đến file “license.lic” vừa copy bên trên. Sau đó nhấn next đến khi kết thúc nhấn – Finish.Bước 8: Ta tiếp tục ở thư mục “Cadence\LicenseManager” sữa file “license.dat” vừa tạo ra. Các bạn mở file dưới dạng notepad nhé và xóa 2 dấu nháy kép và lưu lại.Ví dụ: “C:\Cadence\LicenseManager\cdslmd.exe PORT=3000” (bỏ 2 dấu nháy đi).Bước 9: Tiếp tục cho chạy file “lmtools.exe” (cũng trong thư mục Cadence\LicenseManager này nhé). Cửa sổ LMTOOLS mở ra, bạn chọn tab Start/Stop/Reread. Sau đó nhấn Stop Server rồi nhấn lại Start Server. Sau khi thấy dòng thông báo Server Start Succesful là OK.

  Nếu ở bước nào đó, các chương trình yêu cầu chọn thư mục “skill” gì đó để chứa file “allegro.ilinit”, bạn cứ tạo 1 thư mục “Cadence\SKILL” và trỏ chương trình tới thư mục đó.

  Cài Cadence License Manager

  Sau khi giải nén file tải về, bạn đi đến thư mục ” Allegro17.2\Cadence SPB 17.2-2016\lm ” chạy file setup với quyền Admin. Tiếp theo thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để cài License Manager nhé.

  Bước 1: Nhấn Next

  *

  Bước 2: Tích chọn I accept the terms of the license agreement –> Next

  *

  Bước 3: Chọn đường dẫn thư mục cài LinceseManager –> Next

  *

  Bước 4: Để mặc định –> Next

  *

  Bước 5: Nhấn chọn Install

  *

  Quá trình cài LicenseManager diễn ra, đợi vài phút….

  *

  Bước 6: Nhấn Next

  *

  Bước 7: Nhấn chọn Finish

  *

  Cài cadence SPB 17.2-2016

  Trở lại thư mục giải nén lúc trước, đi đến thư mục “Allegro17.2\Cadence SPB 17.2-2016” chạy file setup với quyền Admin để cài đặt Cadence SPB 17.2-2016. Tiếp theo thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây nhé.

  Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Điện Thoại Không Bắt Được Wifi Nhà Mình Khắc Phục Thế Nào?

  Bước 1: Nhấn chọn Next

  *

  Bước 2: Tích chọn I accept the terms of the license agreement –> Next

  *

  Bước 3: Chọn Custom –> Next

  *

  Bước 4: Nhấn chọn Next

  *

  Bước 5: Chọn đường dẫn cài đặt (nên để mặc định) –> Next

  *

  Bước 6: Tích chọn sản phẩm mà bạn muốn cài đặt (ở đây tôi chọn cài OrCAD Products) –> Next

  *

  Bước 7: Để mặc định –> Next

  *

  Bước 8: Để mặc định –> Next

  *

  Bước 9: Để mặc định –> Next

  *

  Bước 10: Nhấn chọn Install

  *


  Quá trình cài đặt Cadence SPB 17.2-2016 diễn ra, đợi khá lâu…

  *

  Bước 11: Để mặc định –> Nhấn Finish

  *

  Cài Orcad Library Builder

  Quay lại thư mục giải nén lúc đầu, truy cập đến thư mục “Allegro17.2\OrCAD Library Builder 17.2-2016“. Chạy file OrCAD_Library_Builder_17_2-2016 với quyền Admin. Tiếp theo thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt dưới đây.

  Bước 1: Nhấn chọn Next

  *

  Bước 2: Tích chọn I accept the terms of the license agreement –> Next


  *

  Bước 3: Chọn đường dẫn cài đặt (nên để mặc định) –> Next

  *

  Bước 4: Nhấn chọn Next

  *

  Bước 5: Truy cập đến thư mục C:\Cadence (thư mục cài đặt Cadence ở bước trên) tạo một thư mục mới với tên skill. Sau đó chọn dường dẫn đến thư mục skill vừa tạo –> Next

  *

  Bước 6: Để mặc định –> Next

  *

  Bước 7: Nhấn chọn Install

  *

  Quá trình cài đặt OrCAD Library Builder diễn ra, đợi vài phút…

  Bước 8: Nhấn chọn Finish

  Tiến hành active OrCAD

  Bước 1: Copy tất cả các file trong thư mục “Allegro17.2\crack\license_manager“(3 file) vào thư mục “Cadence\LicenseManager” vừa cài xong. Sau đó double click vào file LicenseManagerPubkey.bat chạy file này.

  *

  Bước 2: Copy tất cả file trong thư mục “Allegro17.2\crack\crack\tools” vào thư mục vừa cài là “Cadence\SPB_17.2\tools” sau đó cho chạy file ToolsPubkey.bat (chạy hơi lâu 1 tí, các bạn đợi đến khi chương trình chạy xong nhé).


  *

  Bước 3: Sau đó cho chạy file LicGen.bat trong thư mục “Allegro17.2\crack\lic_gen” để sinh ra file license.lic. Sau đó copy file license.lic vừa tạo ra vào thư mục Cadence vừa cài đặt.(thông thường ta phải sữa mục hostname thành localhost ở file src.lic, nhưng ở đây đã sữa rồi nên các bạn bỏ qua)

  *

  Bước 4: Vào thư mục “Cadence\LicenseManager” vừa cài đặt xong chạy file LicenseServerConfiguration.exe, ở cửa sổ License file ta nhấn browse để tìm đến file license.lic vừa copy xong trong thư mục Cadence cài đặt. Sau đó nhấn next đến khi kết thúc nhấn Finish.

  *

  Bước 5: Ta tiếp tục vào thư mục “Cadence\LicenseManager” vừa cài đặt xong để sữa file license.dat vừa tạo ra. Các bạn mở file dưới dạng notepad nhé và xóa 2 dấu nháy kép và lưu lại.

  *

  *

  Bước 6: Tiếp tục cho chạy file lmtools.exe (cũng trong thư mục “Cadence\LicenseManager” này nhé). Cửa sổ LMTOOLS mở ra, bạn chọn tab Start/Stop/Reread. Sau đó nhấn Stop Server rồi nhấn lại Start Server. Sau khi thấy dòng thông báo Server Start Succesful là OK.

  *

  *

  Orcad 16.6 hướng dẫn cài

  Orcad 16.5 download

  Orcad 10.5 full crack

  Hướng dẫn cài đặt OrCad 9.2


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *