Hướng dẫn cài đặt orcad 9

Giới thiệu OrCAD

OrCAD là gói ứng dụng dùng làm thiết kế mạch năng lượng điện tử của công ty Cadence Design Systems. Orcad dùng làm thi công mạch in nhằm cung cấp mạch in, tạo ra các sơ đồ điện tử và những chế bản của chúng. Tên gọi OrCAD được tạo nên tự những từ Oregon và CAD.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt orcad 9

*

Các sản phẩm của gói OrCAD

Capture CISPSPICELayout Plus

Orcad 17.2 & Download thiết đặt ORCAD Full

OrCAD 17.2 (OrCAD Allegro 17.2) là ứng dụng vẽ mạch điện tử: mạch nguyên tắc, mạch in, tế bào phỏng,… Với tác dụng khỏe mạnh với rất đầy đủ, được nhiều người tiêu dùng cũng như Altium, Eagle, Sprint Layout. . . .

Download OrCAD FULL TẠI ĐÂY

Pass giải nén : dammedientu.vn

Các bước ALLEGRO và OrCAD 17.2 (2016)

Cách 1: Cài LicenseManager “Cadence SPB 17.2-2016lm” (ví như lịch trình cài hỏi licence thì bỏ qua mất cùng tiếp tục sở hữu nhé)Bước 2: Cài cadence “SPB 17.2-2016setup.exe” (hơi lâu một tí nhé)Mặc định thiết lập vào “C:Cadence”Bước 3: Cài “OrCAD Library Builder 17.2-2016”.Cách 4: Copy tất cả các tệp tin trong “cracklicense_manager” (3 file) vào tlỗi mục “CadenceLicenseManager” vừa cài đặt làm việc bước 1. Sau kia double cliông chồng vào tệp tin “LicenseManagerPubkey.bat” chạy tệp tin này.Bước 5: Copy toàn bộ file trong thư mục “crack ools” vào thỏng mục vừa cài sinh sống bước 2 là “CadenceSPB_17.2 ools” tiếp nối mang đến chạy tệp tin “ToolsPubkey.bat” (chạy hơi lâu 1 tí).Bước 6: Sau kia mang lại chạy file “LicGen.bat” trong thỏng mục “cracklic_gen” để hiện ra tệp tin “license.lic”. Sau kia copy file “license.lic” vừa tạo nên vào thư mục “Cadence” vừa cài đặt.Bước 7: Vào thư mục “CadenceLicenseManager” chạy file “LicenseServerConfiguration.exe”, sinh hoạt cửa sổ License tệp tin ta thừa nhận browse để tìm tới tệp tin “license.lic” vừa copy trên. Sau đó dìm next đến khi dứt nhận – Finish.Bước 8: Ta liên tiếp sống tlỗi mục “CadenceLicenseManager” sữa file “license.dat” vừa tạo nên. Các chúng ta mlàm việc file bên dưới dạng notepad nhé cùng xóa 2 lốt nháy kép cùng lưu giữ.Ví dụ: “C:CadenceLicenseManagercdslmd.exe pháo PORT=3000” (vứt 2 vệt nháy đi).Cách 9: Tiếp tục mang lại chạy file “lmtools.exe” (cũng trong thư mục CadenceLicenseManager này nhé). Cửa sổ LMTOOLS xuất hiện thêm, bạn chọn tab Start/Stop/Reread. Sau kia dìm Stop Server rồi dìm lại Start Server. Sau khi thấy cái thông báo Server Start Succesful là OK.

Nếu ngơi nghỉ bước làm sao kia, các chương trình những hiểu biết chọn thư mục “skill” nào đấy nhằm cất tệp tin “allegro.ilinit”, chúng ta cứ đọng tạo nên 1 thư mục “CadenceSKILL” với trỏ lịch trình cho tới tlỗi mục đó.

Cài Cadence License Manager

Sau Lúc bung file tệp tin thiết lập về, các bạn đi đến thỏng mục ” Allegro17.2Cadence SPB 17.2-2016lm ” chạy tệp tin thiết lập với quyền Admin. Tiếp theo triển khai theo công việc gợi ý tiếp sau đây nhằm mua License Manager nhé.

Cách 1: Nhấn Next

*

Bước 2: Tích lựa chọn I accept the terms of the license agreement –> Next

*

Bước 3: Chọn đường truyền thỏng mục tải LinceseManager –> Next

*

Cách 4: Để mang định –> Next

*

Bước 5: Nhấn lựa chọn Install

*

Quá trình cài LicenseManager ra mắt, đợi vài phút….

*

Cách 6: Nhấn Next

*

Bước 7: Nhấn lựa chọn Finish

*

Cài cadence SPB 17.2-2016

Trsinh sống lại thư mục bung file đợt trước, đi mang lại thỏng mục “Allegro17.2Cadence SPB 17.2-2016” chạy file setup cùng với quyền Admin nhằm cài đặt Cadence SPB 17.2-năm 2016. Tiếp theo triển khai theo quá trình trả lời dưới đây nhé.

Xem thêm: Cách Sửa Lỗi Điện Thoại Không Bắt Được Wifi Nhà Mình Khắc Phục Thế Nào?

Cách 1: Nhấn chọn Next

*

Cách 2: Tích chọn I accept the terms of the license agreement –> Next

*

Bước 3: Chọn Custom –> Next

*

Bước 4: Nhấn chọn Next

*

Cách 5: Chọn băng thông setup (đề xuất để mặc định) –> Next

*

Bước 6: Tích chọn sản phẩm nhưng mà bạn muốn cài đặt (tại chỗ này tôi lựa chọn tải OrCAD Products) –> Next

*

Cách 7: Để mặc định –> Next

*

Cách 8: Để mặc định –> Next

*

Cách 9: Để mặc định –> Next

*

Cách 10: Nhấn lựa chọn Install

*


Quá trình setup Cadence SPB 17.2-năm 2016 diễn ra, đợi khá lâu…

*

Cách 11: Để mang định –> Nhấn Finish

*

Cài Orcad Library Builder

Quay lại tlỗi mục giải nén thuở đầu, truy vấn cho thỏng mục “Allegro17.2OrCAD Library Builder 17.2-2016“. Chạy file OrCAD_Library_Builder_17_2-năm 2016 cùng với quyền Admin. Tiếp theo tiến hành theo các chỉ dẫn setup tiếp sau đây.

Bước 1: Nhấn chọn Next

*

Bước 2: Tích chọn I accept the terms of the license agreement –> Next


*

Cách 3: Chọn băng thông thiết lập (phải nhằm mang định) –> Next

*

Cách 4: Nhấn lựa chọn Next

*

Bước 5: Truy cùa tới thư mục C:Cadence (tlỗi mục cài đặt Cadence ở bước trên) tạo một tlỗi mục mới với thương hiệu skill. Sau kia lựa chọn nhịn nhường dẫn cho tlỗi mục skill vừa chế tác –> Next

*

Bước 6: Để khoác định –> Next

*

Cách 7: Nhấn chọn Install

*

Quá trình thiết lập OrCAD Library Builder ra mắt, đợi vài phút…

Cách 8: Nhấn chọn Finish

Tiến hành active sầu OrCAD

Cách 1: Copy toàn bộ những tệp tin trong tlỗi mục “Allegro17.2cracklicense_manager“(3 file) vào thỏng mục “CadenceLicenseManager” vừa download hoàn thành. Sau đó double cliông chồng vào file LicenseManagerPubkey.bat chạy file này.

*

Cách 2: Copy toàn bộ tệp tin trong thỏng mục “Allegro17.2crackcrack ools” vào thư mục vừa mua là “CadenceSPB_17.2 ools” tiếp nối cho chạy file ToolsPubkey.bat (chạy thời gian lâu hơn 1 tí, các bạn hóng đến khi công tác chạy kết thúc nhé).


*

Cách 3: Sau kia mang đến chạy file LicGen.bat trong tlỗi mục “Allegro17.2cracklic_gen” nhằm hiện ra file license.lic. Sau đó copy tệp tin license.lic vừa tạo ra vào thỏng mục Cadence vừa cài đặt.(thường thì ta cần sữa mục hostname thành localhost sinh hoạt file src.lic, tuy vậy tại đây đang sữa rồi buộc phải chúng ta vứt qua)

*

Bước 4: Vào thư mục “CadenceLicenseManager” vừa thiết đặt chấm dứt chạy file LicenseServerConfiguration.exe, ở cửa sổ License file ta nhấn browse nhằm tìm đến file license.lic vừa copy xong vào thư mục Cadence thiết lập. Sau kia nhấn next cho đến lúc ngừng nhấn Finish.

*

Bước 5: Ta liên tục vào thỏng mục “CadenceLicenseManager” vừa thiết đặt xong để sữa file license.dat vừa tạo thành. Các bạn mnghỉ ngơi file bên dưới dạng notepad nhé và xóa 2 lốt nháy kép với cất giữ.

*

*

Cách 6: Tiếp tục cho chạy file lmtools.exe (cũng trong thư mục “CadenceLicenseManager” này nhé). Cửa sổ LMTOOLS mở ra, chúng ta chọn tab Start/Stop/Reread. Sau đó nhấn Stop Server rồi thừa nhận lại Start Server. Sau thấy lúc loại thông báo Server Start Succesful là OK.

*

*

Orcad 16.6 gợi ý cài

Orcad 16.5 download

Orcad 10.5 full crack

Hướng dẫn setup OrCad 9.2


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *