Trong Hòai Niệm: Truyện Dài Tình Cảm

quý khách đã tìm kiếm kiếm nhằm đọc ý nghĩa của từ khóa Niêm hoa.

Bạn đang xem: Trong hòai niệm: truyện dài tình cảm

Ý nghĩa của tự Niêm hoa theo Tự điển Phật học nlỗi sau:


Niêm hoa bao gồm nghĩa là:

(拈花、拈華): chuyển bông hoa lên. Từ này hay theo các tự niêm hoa vi tiếu (拈花微笑, gửi bông hoa và mĩm mồm cười); như vào Liên Đăng Hội Yếu (聯燈會要, 卍 Tục Tạng Kinh Vol. 79, No. 1557) quyển 1 tất cả ghi rõ điển tích rằng: “Thế Tôn trên Linch Sơn Hội thượng, niêm hoa thị bọn chúng, chúng giai thản nhiên, duy Ca Diếp phá nhan vi tiếu. Thế Tôn vân: "Ngô hữu Chánh Pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn diệu trung khu, thiệt tướng mạo vô tướng tá, huyền ảo pháp môn, bất lập văn từ bỏ, giáo nước ngoài biệt truyền, phú chúc Ma Ha Ca Diếp" (世尊在靈山會上、拈華示眾、眾皆默然、唯迦葉破顏微笑、世尊云、吾有正法眼藏、涅槃妙心、實相無相、微妙法門、不立文字、敎外別傳、付囑摩訶迦葉, đức Thế Tôn bên trên Hội Linch Sơn, chuyển hoa ra dạy dỗ chúng, đại chúng gần như yên lặng, chỉ gồm Ca Diếp đưa khía cạnh mĩm mỉm cười. Thế Tôn bảo rằng: "Ta bao gồm Chánh Pháp Nhãn Tạng, trung khu ảo diệu Niết Bàn, thiệt tướng không tướng, pháp môn huyền ảo, chẳng lập cước trên chữ nghĩa, truyền riêng rẽ ngoài giáo lệ, nay phó chúc mang lại Ma Ha Ca Diếp").” Call cho vừa là niêm hoa thuấn mục phá nhan vi tiếu (拈華瞬目破顏微笑, chuyển hoa ra, vào chớp đôi mắt thì chuyển phương diện mĩm cười). Từ thời công ty Tống trlàm việc đi, vào Tthánh thiện Tông siêu thịnh hành mẩu truyện này, vốn địa thế căn cứ vào Phẩm Phạm Vương Quyết Nghi (梵王決疑品) thứ 2 của Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi Kinh (大梵天王問佛決疑經, 卍Tục Tạng Kinch Vol. 1, No.

Xem thêm: Danh Sách 100 Tiểu Thuyết Hay Nhất Mọi Thời Đại Nhất Mọi Thời

26), cũng như nương vào tmáu nhận định rằng Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp (s: Mahākāśyapage authority, p: Mahākassapa, 摩訶迦葉) là sơ Tổ của Thiền đức Tông Tây Trúc. Tuy nhiên, tmáu niêm hoa vi tiếu này vẫn còn đó những vụ việc khả nghi, chưa xử lý rõ. Còn sự khiếu nại Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp tchúng ta nhấn phó chúc chánh pháp thì được nêu rõ trong Bắc Bản Niết Bàn Kinh (北本涅槃經) quyển 2. Trong Tnhân hậu Tông Tụng Cổ Liên Châu Thông Tập (禪宗頌古聯珠通集, 卍Tục Tạng Kinh Vol. 65, No. 1295) quyển 6 tất cả câu rằng: “Niêm hoa bửa Phật trên Linh Sơn, Ca Diếp Đầu Đà hốt phá nhan, kyên khẩu mật ngôn thân phụ chúc, bất duy thiên thượng dữ thế gian (拈花我佛在靈山、迦葉頭陀忽破顏、金口密言親付囑、不唯天上與人間, đưa hoa đức Phật tại Linc Sơn, Đầu Đà Ca Diếp bỗng đọc ràng, lời tiến thưởng mật ngôn nay phụ chúc, đâu phải chỉ trên Ttránh cùng với nhân gian).” Hay vào Tông Thống Biên Niên (宗統編年, 卍Tục Tạng Kinh Vol. 86, No. 1600) quyển 2 lại có câu: “Thế Tôn phi thử nhãn, bất năng biện Ca Diếp chi tốt nhất tiếu; Ca Diếp phi thử nhãn, bất năng khế Thế Tôn chi niêm hoa (世尊非此眼、不能辨迦葉之一笑、迦葉非此眼、不能契世尊之拈花, Thế Tôn không có con đôi mắt này, không thể nào đọc được nụ cười của Ca Diếp; Ca Diếp không có nhỏ mắt này, chẳng thể nào lãnh hội được Thế Tôn chuyển hoa ra).” Trong Thiền khô Môn có bài Tán Tổ Sư rằng: “Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ đạo sơ hưng, miên diên tứ thất diễn crộng thừa, lục đại viễn truyền đăng, dịch diệp tương thừa, chánh pháp vĩnh xương minh (拈花悟旨、祖道初興、緜延四七演眞乘、六代遠傳燈、奕葉相承、正法永昌明, gửi hoa ngộ ý, Tổ đạo hưng long, lâu dài hơn nhị tám diễn crộng vượt, sáu đời xa truyền đăng, nối dõi kế thừa, chánh pháp mãi rạng ngời).”

Trên đây là ý nghĩa của từ Niêm hoa trong hệ thống Tự điển Phật học tập online vì chưng Cổng Thông tin Phật giáo nước ta cung ứng. Các trường đoản cú khóa không giống về Phật học trên khối hệ thống sẽ tiến hành liên tục update.


Cảm ơn các bạn đang truy vấn Tự điển Phật học tập online bên trên trang nhà.

Bạn cũng hoàn toàn có thể đọc thêm những tự khóa Phật học khác có thuộc ký kết trường đoản cú tương xứng trên Tự điển Phật học online:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *