Mẫu c2-02a/ns

Mẫu C2-02a/NS - Mẫu giấy rút ít dự toán thù ngân sách

Mẫu giấy rút ít dự toán C2-02a/NS là biểu mẫu được ban hành hẳn nhiên Nghị định 11/2020/NĐ-CP. công cụ về giấy tờ thủ tục hành bao gồm thuộc nghành Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung cụ thể của giấy rút ít dự toán chi phí bên nước mới nhất 20trăng tròn.

You watching: Mẫu c2-02a/ns


Mẫu C2-02b/NS giấy rút ít dự tân oán Ngân sách chi tiêu (khấu trừ thuế)

Mẫu số C2-06a/NS Giấy rút dự tân oán chi phí bên nước bằng ngoại tệ

Mẫu dự toán chi phí cai quản dự án công trình năm

Mẫu đúng theo đồng thđộ ẩm tra dự toán thù, tổng dự toán

Mẫu report tình trạng thực hiện các tiêu chí dự toán


1. Giấy rút dự toán theo nghị định 11 2020

(Trường thích hợp rút ít dự tân oán chi phí đơn vị nước, không kèm nộp thuế)

Đây là mẫu mã giấy rút ít dự toán chi phí đơn vị nước mới nhất được phát hành theo Nghị định 11/2020.


Không ghi vàoQuanh Vùng này

Mẫu số 16a1Ký hiệu: C2-02a/NS

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực bỏ ra □

Tạm ứng □

Chuyển khoản □

Tiền phương diện trên KB □

Tiền phương diện trên NH □

Đơn vị rút ít dự toán: ..........................................................................................................

Tài khoản: ..........................................................Tại KBNN: ...........................................

Tên CTMT, DA: ..................................................Mã CTMT, DA: ....................................

Số CKC, HĐK: Số CKC, HĐTH: ....................................................................................

Nội dung tkhô cứng toán

Mã NDKT

chương

ngành

KT

nguồn

NSNN

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng cộng

Tổng số chi phí ghi bởi chữ: ..............................................

Đơn vị dấn tiền: ............................................................

Tài khoản: .....................................................................

TạiKBNN(NH): .................................................................

Hoặc người thừa nhận tiền: .....................................................

Số CMND: ............ Cấp ngày: .............. Nơi cấp: ............

PHẦN KBNN GHI

Nợ TK: .....................

Có TK: .....................

Nợ TK: .....................

Có TK: .....................

Nợ TK: .....................

Có TK: .....................

See more: Hướng Dẫn Làm Quen Góc Bẹt Là Góc Như Thế Nào, Góc Nhọn, Góc Tù, Góc Bẹt, Góc Vuông

Mã ĐBHC: ................

Ngày. tháng....... năm.........

Người thừa nhận tiền

(Ký, ghi bọn họ tên)

Kế toán thù trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Ngày ... mon ... năm ...

Thủ trưởng solo vị

(Ký, ghi họ thương hiệu, đóng góp dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày ... tháng ... năm.....

Thủ quỹ

Kế toán

Kế tân oán trưởng

Giám đốc


2. Mẫu giấy rút ít dự tân oán chi phí bên nước theo Thông bốn 77/2017

Lưu ý: Mẫu C2-02a/NS giấy rút dự toán thù chi phí Cửa Hàng chúng tôi hỗ trợ có những các loại file: Mẫu C2-02a/NS doc; Mẫu C2-02a/NS pdf và Mẫu C2-02a/NS excel. Bạn rất có thể lựa chọn chủng loại tệp tin mình đề nghị và cài về để sửa đổi.

Nội dung cơ bạn dạng của Mẫu giấy rút ít dự toán chi phí như sau:

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

Đơn vị rút ít dự toán:...........................................................................................................

Tài khoản:................................Tại KBNN:.......................................................................

Tên CTMT, DA:................................................................................................................

Mã CTMT, DA:..................................................................................................................


Số CKC, HĐK: Số CKC, HĐTH:.......................................................................................

Nội dung thanh hao toán

Mã NDKT

Mã chương

ngành KT

mối cung cấp NSNN

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:........................................................................................................

Đơn vị dìm tiền:.......................................................................................................................

Tài khoản:.................................................................................................................................

Tại KBNN (NH):........................................................................................................................

Hoặc bạn nhấn tiền:..............................................................................................................

See more: Cách Nhận Báu Vật Miễn Phí Trong Đột Kích, Bug Súng Cf, Cách Nhận Báu Vật Miễn Phí Trong Đột Kích

Số CMND:.........................Cấp ngày:.......................Nơi cấp:...................................................