Lệnh làm tròn số trong excel 2007

Trong các bảng tính số liệu trên Excel, Việc làm cho tròn số là điều quan trọng để làm gọn số liệu tính cùng bảng tính. khi làm tròn số thì việc tính toán thù tiếp sau cũng sẽ dễ dàng và đơn giản với dễ ợt rộng. Trên Excel, để làm tròn số bạn cũng có thể thực hiện những hàm Excel khác biệt.

You watching: Lệnh làm tròn số trong excel 2007

Mỗi một hàm số làm cho tròn sẽ đông đảo làm tròn số theo nhiều cách thức khác biệt, để người dùng rất có thể chắt lọc ship hàng mang đến nhu cầu giải pháp xử lý tài liệu vào bảng Excel. Bài viết đang tổng hòa hợp các cách làm tròn số trong Excel bao gồm: có tác dụng tròn số lên bởi roundup, làm tròn số xuống bởi rounddown cùng hàng loạt hàm có tác dụng tròn khác ví như mround, ceiling, floor, trunc... mời các bạn theo dõi và quan sát.


Các hàm làm tròn số bên trên Excel


1. Hàm làm cho tròn ROUND

Hàm ROUND gồm cách làm là =ROUND(number,num_digits). Trong đó number là số cần có tác dụng tròn, num_digits là số chữ số cần làm tròn. quý khách hàng gọi tham khảo gợi ý sử dụng hàm ROUND bên trên Excel chi tiết trong bài viết Cách cần sử dụng hàm Round trong Excel.

2. Hàm có tác dụng tròn lên trong Excel: ROUNDUP

Hàm có công thức =ROUNDUP(number,num_digits).

Hàm này sẽ làm tròn số lớn hơn số nơi bắt đầu và quý hiếm to hơn từng nào vẫn phụ thuộc vào cách thực hiện hàm. Trong số đó num_digits nếu như là giá trị dương vẫn làm tròn vùng phía đằng sau phần thập phân còn cực hiếm âm đã làm cho tròn mang lại hàng chục, trăm…


3. Hàm làm tròn xuống ROUNDDOWN

Hàm bao gồm cách làm =ROUNDDOWN(number,num_digits).

Hàm ROUNDDOWN vẫn ngược với hàm ROUNDUPhường, công dụng đang là quý hiếm nhỏ dại rộng quý giá gốc của số.

4. Làm tròn số với hàm MROUND

Hàm gồm cách làm =MROUND(number,multiple).

Hàm đã làm tròn mang đến bội số của số khác. Trong số đó multiple là số yêu cầu làm cho tròn đến bội số của chính nó. Number là quý giá mong có tác dụng tròn.

lúc number cùng multiple không giống vệt thì hàm đang báo lỗi #NUM. Nếu number và multiple cùng vết thì hiệu quả chính là số đó.


Kết quả của hàm MROUND làm tròn lên lúc number chia multiple to hơn hoặc bởi 50% multiple, với ngược lại có tác dụng tròn xuống khi nhỏ nhiều hơn một nửa multiple.

=MROUND(5,2) = 6. Do 5/2 > 2/2, bội số của 2 sớm nhất mà lại to hơn 5 là 6.=MROUND(12,5) = 10. Do 12/5 =MROUND(33,5) = 35. Do 33/5 > 5/2, bội số của 5 gần nhất nhưng mà lớn hơn 33 là 35.=MROUND(-88,5) báo lỗi #NUM. Đây là ngôi trường thích hợp báo lỗi #NUM lúc multiple cùng number ko cùng dấu nhau.

See more: Xin Key Proshow Producer 5 Keygen,Serial,Crack,Generator,Unlock

5. Làm tròn số bằng hàm CEILING và hàm FLOOR

Các hàm bao hàm cú pháp nhỏng sau:

= CEILING(Số đề nghị làm cho tròn, significance).= FLOOR(number, significance).

Trong số đó Significance là số buộc phải có tác dụng tròn mang đến bội số của nó, number với Significance trái dấu hàm đang báo lỗi #NUM, number là bội số của Significance thì tác dụng đã ra thiết yếu số kia.


Nhìn bình thường 2 hàm này sẽ có được biện pháp thực hiện tương tự hàm MROUND, rất nhiều có tác dụng tròn tới bội số gần nhất của số làm sao đó. Nhưng hàm CEILING sẽ làm cho tròn số ra xa số 0, còn hàm FLOOR có tác dụng tròn trở về số 0.

6. Hàm EVEN, hàm ODD làm cho tròn số

2 hàm này đang có tác dụng tròn số đến số ngulặng chẵn nhất với nguyên ổn lẻ độc nhất vô nhị. Cả 2 hàm số đông có tác dụng tròn xa số 0.

Công thức 2 hàm là = EVEN(number) / = ODD(number).

7. Hàm INT, TRUNC

Hàm INT sẽ có tác dụng tròn một vài thành số nguyên. Ta tất cả cú pháp hàm INT là = INT(number).


Ta bao gồm cú pháp hàm TRUNC là = TRUNC(number <, num_digits>).

Trong số đó num_digits là một số trong những nguyên ổn, chỉ biện pháp nhưng bạn muốn giảm giảm số.

num_digits > 0: trường hợp number là một trong những thập phân, thì num_digits đã cho thấy số số lượng thập phân nhưng mà bạn có nhu cầu giữ lại (sau dấu phẩy).num_digits = 0 hoặc không nhập: bỏ hết phần thập phân của số.num_digits

lúc num_digits khác 0, hàm ROUND làm cho tròn, còn hàm TRUNC chỉ giảm loại bỏ số nhưng mà ko làm cho tròn.

Lưu ý, đối với số dương thì hàm INT và hàm TRUNC cho kết quả như là nhau. lúc kia num_digits của TRUNC = 0 hoặc không tồn tại. Nhưng là số âm thì hai hàm sẽ đã tạo ra tác dụng khác biệt.

See more: Một Số Cuộc Khởi Nghĩa Tiêu Biểu Nhất Trong Phong Trào Cần Vương Là:

Trên đó là những phương pháp để làm cho tròn số vào Excel, với đông đảo ngôi trường vừa lòng làm tròn số không giống nhau. Tùy theo mục đích cùng câu chữ tận hưởng làm tròn số mẫu mã làm sao vào bảng số liệu cơ mà bạn gạn lọc hàm làm tròn số mang lại cân xứng.

Chúc chúng ta triển khai thành công!


4,6 ★ 5