Kiểm tra tài khoản trên ipad

Nếu bạn đăng nhập vào một thiết bị bằng ID gianghoky.vn của mình, bạn có thể truy cập vào nội dung bạn lưu trữ trong iCloud từ thiết bị đó. Hãy xem iCloud Là Gì?

Bạn có thể xem danh sách các thiết bị, như iPhone, iPad, iPod touch, máy Mac, gianghoky.vn Watch, gianghoky.vn TV (thế hệ 3 trở lên) và HomePod, đã đăng nhập bằng cùng một ID gianghoky.vn. Tùy thuộc vào thiết bị và nơi bạn xem danh sách, bạn có thể xem số sê-ri của thiết bị, gỡ bỏ thẻ bạn sử dụng với gianghoky.vn Pay, xem Sao Lưu iCloud đã được bật hay chưa và thực hiện các thao tác khác.

You watching: Kiểm tra tài khoản trên ipad


Xem thiết bị trên iCloud.com


Bạn có thể thấy thiết bị ở trạng thái trực tuyến khi đăng nhập vào iCloud.com bằng ID gianghoky.vn của mình.

Trên iCloud.com, vào Cài Đặt Tài Khoản.

Trong mục Thiết Bị Của Tôi, chọn một thiết bị trong danh sách. Bạn có thể xem các thông tin sau:

Kiểu máy: Kiểu máy nằm bên dưới tên thiết bị trong danh sách thiết bị.

gianghoky.vn Pay: Nếu bật gianghoky.vn Pay cho một thiết bị, bạn sẽ thấy danh sách các thẻ bạn sử dụng với gianghoky.vn Pay. Để gỡ bỏ các thẻ khỏi thiết bị, hãy nhấp vào Gỡ Bỏ hoặc Gỡ Bỏ Tất Cả.

Số sê-ri và IMEI: Bạn sẽ thấy một phần số sê-ri hoặc IMEI của thiết bị (nếu có). Để xem số đầy đủ, hãy xem danh sách thiết bị trong app Cài Đặt trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, hoặc trong Tùy Chọn Hệ Thống trên máy Mac.

Sao Lưu iCloud: Nếu iPhone, iPad hoặc iPod touch đã bật Sao Lưu iCloud, bạn sẽ thấy ngày và giờ của bản sao lưu gần nhất.

Bạn có thể gỡ bỏ thiết bị khỏi danh sách thiết bị bằng cách nhấp vào

*
bên cạnh thiết bị. Nếu bạn không thấy nút Xóa, hãy nhấp vào Gỡ Bỏ Thiết Bị.


Xem thiết bị trên iPhone, iPad hoặc iPod touch


Bạn có thể xem các thiết bị trên iPhone, iPad hoặc iPod touch đăng nhập bằng ID gianghoky.vn của bạn.

Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch, vào Cài Đặt > <tên bạn>, rồi cuộn xuống danh sách thiết bị.

Chọn một thiết bị trong danh sách. Bạn có thể xem các thông tin sau:

Sao Lưu iCloud: Nếu thiết bị là iPhone, iPad hoặc iPod touch, bạn sẽ thấy thông tin Sao Lưu iCloud đang bật hay tắt và ngày giờ của lần sao lưu gần nhất.

Thông tin thiết bị: Bạn sẽ thấy kiểu máy, phiên bản phần mềm, số điện thoại, số sê-ri và IMEI của thiết bị, nếu có.

See more: Mách Nhỏ Chị Em Cách Làm Viên Tinh Nghệ Mật Ong, CãCh Lã€M ViãŠN NghỆ MẬT Ong TẠI Nhã€

Thiết bị tin cậy: Bên dưới mục Thông Tin Thiết Bị, bạn có thể xem thiết bị có thể nhận mã khi bạn xác minh ID gianghoky.vn hay không.

gianghoky.vn Pay: Nếu bật gianghoky.vn Pay cho một thiết bị, bạn sẽ thấy danh sách các thẻ bạn sử dụng với gianghoky.vn Pay. Để gỡ bỏ các thẻ này khỏi thiết bị, hãy chạm vào Gỡ Bỏ Tất Cả Các Mục hoặc Tắt.

Bạn có thể gỡ bỏ thiết bị khỏi danh sách thiết bị bằng cách nhấp vào nút Gỡ Bỏ Khỏi Tài Khoản.


Xem thiết bị trên máy Mac


Bạn có thể xem các thiết bị trên máy Mac đăng nhập bằng ID gianghoky.vn của bạn.

Trên máy Mac của bạn, chọn menu gianghoky.vn 

*
 > Tùy Chọn Hệ Thống, rồi thực hiện một trong những thao tác sau:

macOS 10.15 trở lên: Nhấp vào ID gianghoky.vn.

macOS 10.14 trở xuống: Nhấp vào iCloud, nhấp vào Chi Tiết Tài Khoản, rồi nhấp vào Thiết Bị.

Chọn một thiết bị trong danh sách. Bạn có thể xem các thông tin sau:

Thông tin thiết bị: Bạn sẽ thấy kiểu máy, phiên bản phần mềm, số điện thoại, số sê‑ri và IMEI của thiết bị, nếu có.

Sao Lưu iCloud: Nếu thiết bị là iPhone, iPad hoặc iPod touch, bạn sẽ thấy thông tin Sao Lưu iCloud đang bật hay tắt và ngày giờ của lần sao lưu gần nhất.

gianghoky.vn Pay: Nếu bật gianghoky.vn Pay cho một thiết bị, bạn sẽ thấy danh sách các thẻ bạn sử dụng với gianghoky.vn Pay. Để gỡ bỏ các thẻ này khỏi thiết bị, hãy nhấp vào Gỡ Bỏ Tất Cả Thẻ hoặc Tắt gianghoky.vn Cash.

Bạn có thể gỡ bỏ thiết bị khỏi danh sách thiết bị bằng cách nhấp vào nút Gỡ Bỏ khỏi Tài Khoản.


Nếu một trong các thiết bị của bạn không được liệt kê, hãy bảo đảm rằng bạn đã đăng nhập trên thiết bị bằng ID gianghoky.vn.

See more: Giải Ô Chữ: Con Gì Đập Thì Sống Mà Không Đập Thì Chết ? Con Gì Đập Thì Sống Mà Không Đập Thì Chết

Khi bạn gỡ bỏ thẻ khỏi gianghoky.vn Pay, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ sinh viên sẽ bị gỡ bỏ ngay cả khi thiết bị đang ngoại tuyến. Thẻ Phương Tiện Công Cộng Nhanh sẽ bị gỡ bỏ khi thiết bị trực tuyến vào lần tới. Để thêm lại các thẻ vào thiết bị, hãy xem bài viết từ Hỗ Trợ gianghoky.vn: Manage the cards that you use with gianghoky.vn Pay (Quản Lý Các Thẻ Mà Bạn Sử Dụng Với gianghoky.vn Pay).