HỢP ĐỒNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

  Hợp đồng thi công lắp đặt máy móc, thiết bị là một dạng hợp đồng dịch vụ phổ biến. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ về mẫu hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị máy móc mới nhất năm 2021 để các bạn tham khảo cũng như dễ dàng hơn trong việc giao kết hợp đồng.

  Bạn đang xem: Hợp đồng lắp đặt thiết bị

  *
  2">


  Căn cứ pháp lý

  Bộ luật dân sự năm 2015

  Luật thương mại năm 2005

  Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt máy móc, thiết bị

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———————–

  ………., ngày……tháng…..năm …..

  HỢP ĐỒNG THI CÔNG – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ MÁY MÓC

  Số: …/HĐ

  Căn cứ

  Bộ luật dân sự năm 2015 do Quốc hội ban hành số 91/2015 QH13;

  Luật thương mại năm 2005 do Quốc hội ban hành số 36/2005 QH11;

  Và sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác giữa các bên.

  Hôm nay, ngày….tháng….năm….. tại………………………..chúng tôi bao gồm các bên:

  BÊN A:…………………….

  Giấy phép kinh doanh số:……………………………………..

  Mã số thuế:………………………………………………

  Tài khoản số:……………………………………………………………………

  Do Ông/bà:…………………………………

  Sinh ngày:…………………………..

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số…………………..

  do………………………..cấp ngày…..tháng….năm…….

  Nơi cấp:………………………………………………….

  Địa chỉ thường trú:………………………………………

  Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………….

  BÊN B:……………………………………………….

  Giấy phép kinh doanh số:……………………………

  Mã Tài khoản số:………………………………………………………

  Do Ông/bà:………………………………………………………

  Sinh ngày:…………………………………..

  Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………………..

  do………………………….cấp ngày…..tháng….năm…….

  Mã số thuế:……………………………………………………………………

  Địa chỉ thường trú:………………………………………..

  Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:…………………….

  Sau khi thỏa thuận các bên đi đến thống nhất những điều khoản sau:

  Điều 1. Nội dung công việc

  Bên A tiến lắp đặt các thiết bị máy móc cho bên B được ghi trong phụ lục hợp đồng.

  Xem thêm: Lịch Ăn Cho Bé 8 Tháng Tuổi, Lịch Trình Ăn, Ngủ Tham Khảo Cho Trẻ 7

  Thiết bị máy móc đảm bảo về mặt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định và số lượng đã thỏa thuận.

  Nội dung công việc khi tiến hành lắp đặt như sau:

  ……………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  – Bên A tiến hành giao những tài liệu liên quan đến máy móc, thiết bị cần lắp đặt;

  – Bên B có trách nhiệm lắp ráp theo đúng quy trình, vận hành thử đảm bảo bên A sử đụng được vào hoạt động sản xuất, kinh doanh

  Điều 2: Địa điểm thực hiện hợp đồng.

  Địa điểm tiến hành lắp đặt thiết bị tại:………………………………..

  Điều 3: Thời hạn thực hiện hợp đồng

  – Thời gian lắp đặt: Bên B tiến hành lắp đặt thiết bị cho Bên A sau khi nhận được thanh toán lần 2, thời gian hoàn thành lắp đặt vận hành thử là … ngày tính từ ngày Bên A bắt đầu bàn giao mặt bằng cho bên B theo tiến độ xây dựng tổng thể.

  – Thời gian đào tạo chuyển giao công nghệ: Bên B tiến hành đào tạo chuyển giao công nghệ cho Bên A trong thời gian … ngày, thời gian do Bên A sắp xếp.

  – Trong quá trình thực hiện, nếu công việc của Bên B bị cản trở hay chậm trễ mà lỗi được xác định là do Bên A, khi đó Bên A sẽ gia hạn và cho phép Bên B hoàn thành công việc trong thời gian hợp lý với điều kiện Bên B phải có văn bản xin gia hạn và văn bản đồng ý của Bên A đồng thời bên A tạo điều kiện kho bãi cho bên B tập kết hàng hóa không bị hư hỏng mất mát.

  Điều 4: Thời hạn thanh toán

  Bên A sẽ tiến hành thanh toán cho Bên B tổng số tiền là:

  Được tiến hành thanh toán thành hai đợt như sau:

  – Đợt 1: 50% tổng giá trị hợp đồng, thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng;

  – Đợt 2: 50% còn lại của giá trị hợp đồng, thanh toán trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày bên B hoàn thành xong công trình.

  Điều 5: Bảo hành, hướng dẫn sử dụng

  – Bên B có trách nhiệm hướng dẫn quy trình sử dụng, những lưu ý cho bên A khi vận hành, bảo dưỡng thiết bị, máy móc.

  – Bên B có trách nhiệm bảo hành những mối hàn, mối ráp trong thời hạn là;…….tháng

  Điều 6. Quyền và nghĩa vụ bên A

  – Có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này;

  – Có nghĩa vụ sắp xếp bố trí mặt bằng để nhận hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B tiến hành bàn giao và lắp đặt;

  – Có quyền yêu cầu Bên B giao thiết bị, thực hiện dịch vụ lắp đặt, thực hiện nghĩa vụ bảo hành và các nghĩa vụ khác ( nếu có ) theo quy định của Hợp đồng này.

  Điều 7. Quyền và nghĩa vụ bên B

  – Có quyền yêu cầu Bên A thực hiện thanh toán đúng quy định của Hợp đồng này;

  – Có nghĩa vụ bàn giao thiết bị và lắp đặt theo đúng quy định;

  – Trong quá trình lắp đặt cho Bên A, Bên B có nghĩa vụ tuân thủ mọi quy định làm việc của Bên A và chịu mọi trách nhiệm về đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc tại Bên A;

  – Bên A sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại như mất mát tài sản, thương vong, bệnh tật thuộc người của Bên B trong quá trình làm việc;

  – Có nghĩa vụ thực hiện bảo hành theo đúng quy định của pháp luật và thỏa thuận tại Hợp đồng này.

  – Cung cấp cho bên A các chứng từ xuất sứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng hàng hóa của nhà sản xuất (CQ).

  – Cung cấp cho bên A hóa đơn chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.

  Điều 8: Phạt vi phạm hợp đồng

  Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng trên tinh thần thiện chí, không bên nào được đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng, không thực hiện hợp đồng hoặc đình chỉ thực hiện hợp đồng nếu không có lý do chính đáng. Nếu bên vi phạm buộc phải tiến hành bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại, đồng thời sẽ bị phạt vi phạm…..% giá trị hợp đồng.

  Điều 9: Giải quyết tranh chấp hợp đồng

  – Khi xảy ra tranh chấp các bên phải tiến hành thỏa thuận trên tinh thần thiện chí, đồng lòng giải quyết vấn đề.

  – Nếu các bên không đạt được thỏa thuận thì sẽ chọn Tòa án là con đường giải quyết tranh chấp.

  Điều 10: Hiệu lực hợp đồng

  – Hợp đồng này có giá trị hiệu lực từ ngày…..đến ngày…..

  – Tiến hành thanh lý hợp đồng sau 5 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng hết hiệu lực.

  BÊN ABÊN B
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Trên đây là những chia sẻ của Luật Nhân dân Việt Nam về Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị máy móc mới nhất năm 2021. Nếu còn những vướng mắc cần giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng, cập nhật những quy định mới theo quy định pháp luật hiện hành. 

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *