Trong Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng gì ? A, Chia lấy phần nguyên B" /> Trong Pascal, phép toán MOD với số nguyên có tác dụng gì ? A, Chia lấy phần nguyên B" />

HÀM LẤY PHẦN NGUYÊN TRONG PASCAL

" class="title-header">Trong Pascal, phxay toán thù MOD cùng với số nguyên ổn gồm công dụng gì ? A. Chia lấy phần nguim B. Chia mang phần dư C.

Bạn đang xem: Hàm lấy phần nguyên trong pascal

*

45 điểm

Trần Tiến


Trong Pascal, phxay toán thù MOD cùng với số nguim tất cả công dụng gì ?A. Chia rước phần nguyênB. Chia lấy phần dưC. Làm tròn sốD. Thực hiện nay phxay chia

Xem thêm: Cấu Trúc Remind Đi Với Giới Từ Gì, Remind Là Gì

*

Trả lời: Trong Pascal, phép tân oán MOD với số nguyên bao gồm công dụng phân tách lấy phần dư còn phxay tân oán DIV cùng với số nguyên ổn gồm tác dụng phân chia đem phần nguyên ổn.Đáp án: B

Trả lời: Trong Pascal, phép toán MOD cùng với số nguyên bao gồm tác dụng phân tách đem phần dư còn phép tân oán DIV cùng với số nguyên gồm công dụng chia mang phần ngulặng.Đáp án: B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *