Gửi Mail Bcc Trong Outlook

  Outlook cho gianghoky.vn 365 Outlook cho gianghoky.vn 365 dành cho máy Mac Outlook 2021 Outlook 2021 for Mac Outlook 2019 Outlook 2019 for Mac Outlook 2016 Outlook 2016 for Mac Office 2016 for Mac Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Xem thêm...Ít hơn

  Nếu bạn thêm tên người nhận vào hộp Bcc (gửi riêng) trong thư email, một bản sao của thư sẽ được gửi đến người nhận bạn chỉ định. Bất kỳ người nhận nào khác nhận được thư này sẽ không nhìn thấy mọi người nhận được thêm vào hộp Bcc. 


  Sau khi bạn bật hộp Bcc, hộp này sẽ xuất hiện mỗi lần bạn tạo thư cho đến khi được tắt. Bạn có thể tìm thấy tùy chọn bật trường Bcc ở hai vị trí, tùy thuộc vào việc bạn đang soạn thư mới hay đang trả lời hoặc chuyển tiếp thư.

  Bạn đang xem: Gửi mail bcc trong outlook

  Tạo thư email mới hay trả lời hoặc chuyển tiếp thư hiện có.

  Nếu thư bạn đang soạn mở trong một cửa sổ mới, hãy chọn Tùy chọn > Bcc.

  Nếu thư bạn đang soạn mở trong Ngăn đọc, hãy chọn Bcc từ dải băng.

  Trong hộp Bcc , thêm người nhận, soạn thư và chọn Gửi khi hoàn tất.

  Tắt Bcc

  Bạn có thể tắt hộp Bcc cho các thư trong tương lai vào bất kỳ lúc nào.

  Tạo thư email mới hay trả lời hoặc chuyển tiếp thư hiện có.

  Nếu thư bạn đang soạn mở trong một cửa sổ mới, hãy chọn Tùy chọn > Bcc.

  Nếu thư bạn đang soạn mở trong Ngăn đọc, hãy chọn Bcc từ dải băng.


  Lưu ý: Màu nền phân biệt giữa nút Bcc đang được bật hoặc tắt. Nền tối nghĩa là nút được bật và nền sáng nghĩa là nút được tắt.


  Xem người nhận Bcc

  Nếu bạn là người nhận thư, bạn không thể xem liệu người gửi có thêm người nhận Bcc hay không. Chỉ người gửi thư mới có thể nhìn thấy tên của người nhận Bcc bằng cách mở thư trong thư mục Mục Đã gửi nơi tất cả thư đã gửi được lưu trữ theo mặc định.

  Trong thư mục Mục Đã gửi, mở thư mà bạn đã gửi.

  Trong Ngăn Đọc, xem phần tiêu đề thư.

  *


  Mẹo: 

  Ký hiệu + cho biết có nhiều người nhận hơn. Trong ảnh chụp màn hình, ví dụ: ký hiệu +11 nghĩa là có hơn 11 người nhận được liệt kê trong hộp Bcc.

  Chọn

  *
  để bung rộng (mở) bạn là phần đầu thư. Và chọn
  *
  để thu gọn (đóng) phần đầu trang.


  Sau khi bạn bật hộp Bcc, hộp này sẽ xuất hiện mỗi lần bạn tạo thư cho đến khi được tắt.

  Tạo thư email mới, rồi bấm vào Tùy chọn > Bcc.

  Xem thêm: 5 Cách Sửa Lỗi Không Thể Kết Nối Appstore

  Trong hộp Bcc , thêm người nhận, soạn thư và chọn Gửi khi hoàn tất.

  Tắt Bcc

  Bạn có thể tắt hộp Bcc cho các thư trong tương lai vào bất kỳ lúc nào.

  Tạo thư email mới, rồi chọn Tùy chọn >Bcc.


  Lưu ý: Màu nền phân biệt giữa nút Bcc đang được bật hoặc tắt. Nền tối nghĩa là nút được bật và nền sáng nghĩa là nút được tắt.


  Xem người nhận Bcc

  Nếu bạn là người nhận thư, bạn không thể xem liệu người gửi có thêm người nhận Bcc hay không. Chỉ người gửi thư mới có thể nhìn thấy tên của người nhận Bcc bằng cách mở thư trong thư mục Mục Đã gửi nơi tất cả thư đã gửi được lưu trữ theo mặc định.

  Trong thư mục Mục Đã gửi, mở thư mà bạn đã gửi.

  Trong Ngăn Đọc, xem phần tiêu đề thư.

  *

  Mẹo: 

  Nếu có nhiều người nhận, bạn sẽ nhìn thấy số người nhận và thêm. Trong ảnh chụp màn hình, ví dụ: ký hiệu thêm 11 nghĩa là có thêm 11 người nhận được liệt kê trong hộp Bcc.

  Bấm thêm để bung rộng (mở) phần đầu thư của bạn.


  Hãy nghĩ đến trước khi bạn đưa danh sách phân phối vào hộp Bcc Những người sử dụng quy tắc để sắp xếp email vào trong các thư mục sẽ cảm thấy không thuận tiện nếu bạn liệt kê tên danh sách gửi thư trong hộp Bcc. Vì các quy tắc của họ sẽ phụ thuộc vào tên của danh sách gửi thư ở trong hộp Tới hoặc hộp Cc nên thư của bạn sẽ không được sắp xếp theo quy tắc của họ.

  Biết rõ giới hạn của bạn Nhiều nhà cung cấp dịch vụ email thiết lập các giới hạn đối với số lượng tên có thể đưa vào trong các hộp Tới, CcBcc trong thư. Ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ email của bạn có thể giới hạn mỗi thư được gửi đến tối đa 100 địa chỉ email. Nếu những địa chỉ này được phân phối trong các hộp Tới, CcBcc, hãy nhớ rằng tên trong hộp Bcc sẽ được tính vào giới hạn tổng của bạn. Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ email về các chính sách cho tài khoản của bạn.


  Giữ bí mật danh sách người nhận Bcc có thể giúp bạn tôn trọng quyền riêng tư của người khác bằng cách giữ họ trong vòng lặp mà không làm lộ danh tính của họ. Ví dụ: nếu bạn gửi một thông báo công việc cho nhiều người, bạn có thể muốn sử dụng Bcc để giữ bí mật danh tính của những người tìm việc tiềm năng.


  Mẹo: Hãy cân nhắc sử dụng phối thư trong gianghoky.vn Office Word 2007 như một giải pháp thay thế cho Bcc. Với phối thư, bạn có thể nhanh chóng gửi cùng một thư email đến nhiều người nhận riêng lẻ. Phối thư cho phép bạn gửi thư hàng loạt với chỉ một tên trong hộp Tới của thư.


  Giảm thư rác Mặc dù những người gửi email thư rác có thể muốn sử dụng Bcc, nhưng họ sẽ không thích nếu bạn sử dụng tùy chọn này. Nếu bạn ẩn tên của người nhận bằng cách liệt kê họ trong hộp Bcc, không ai có thể sao chép địa chỉ email của người nhận từ thư của bạn.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *