CHỦ NGHĨA HIỆN SINH TRONG VĂN HỌC

Chủ nghĩa hiện sinh là gì:

Chủ nghĩa hiện sinh là một xu hướng triết học đặt câu hỏi về các vấn đề cơ bản của sự tồn tại của con người . Các văn bản, như vậy, được thực hiện với từ "tồn tại" và hậu tố -ism liên quan đến trường hoặc học thuyết.

Bạn đang xem: Chủ nghĩa hiện sinh trong văn học

Chủ nghĩa hiện sinh tìm cách làm rõ những vấn đề cố hữu trong tình trạng con người, ý nghĩa của sự tồn tại, tầm quan trọng của bản thể và bản chất của tự do và trách nhiệm cá nhân.

Như một hiện tại, chủ nghĩa hiện sinh phát sinh vào thế kỷ 19, như một phản ứng đối với chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa duy lý, trong suy nghĩ của các nhà triết học như Søren KierkegaardFriedrich Nietzsche .

Tuy nhiên, trong bối cảnh các sự kiện liên quan đến chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai, chủ nghĩa hiện sinh sẽ có những chuyến bay mới, do hậu quả của cuộc khủng hoảng ý thức ở cấp độ xã hội và văn hóa thời đó.

Đỉnh cao của nó được ghi lại từ những năm 1940 đến 1950, với Jean-Paul Sartre là số mũ tối đa của nó , người đầu tiên mô tả hệ thống tư tưởng của ông với cái tên này.

Về cơ bản có ba trường phái hiện sinh: chủ nghĩa hiện sinh vô thần , mà nhân vật chính là Jean Paul Sartre; các hiện sinh Kitô giáo , có tính năng các tác phẩm của Søren Kierkegaard, Miguel de Unamuno và Gabriel Marcel, và chủ nghĩa hiện sinh thuyết bất khả tri , trong đó có trong số liệu của Martin Heidegger và Albert Camus số mũ lớn nhất của nó.

Xem thêm: Sự Phát Triển Của Trẻ 1 Tuổi : Sự Phát Triển Của Bé Khi Chạm Mốc Thôi Nôi

Như vậy, chủ nghĩa hiện sinh là một dòng tư tưởng rất phổ biến trong thời đại của nó thể hiện ở các lĩnh vực nghệ thuật đa dạng nhất, như tiểu thuyết, nhà hát hoặc rạp chiếu phim.

Chủ nghĩa hiện sinh theo Sartre

Jean-Paul Sartre là một trong những số mũ quan trọng nhất của chủ nghĩa hiện sinh trong thế kỷ 20. Sartre hiểu con người như một thực thể không có gì, với một sự tồn tại vô lý, phải sống trong khoảnh khắc. Ông tuyên bố rằng sự tồn tại có trước bản chất, điều đó có nghĩa là mỗi con người phải có ý nghĩa với cuộc sống của chính mình. Tương tự như vậy, anh ta cho rằng người đàn ông bị kết án là tự do , cho rằng bản chất của con người là tự do, và chính sự tự do này đã tạo nên trách nhiệm của mỗi người khi phát minh ra hành vi của mình. , công việc và quyết định.

Chủ nghĩa hiện sinh trong văn học

Văn học là một phương tiện biểu đạt quan trọng cho triết học hiện sinh, giải quyết các chủ đề như ý nghĩa của cuộc sống, sự phi lý, bản chất con người hay vấn đề tự do. Các tác phẩm của Fyodor Dostoevsky, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse hoặc Fernando Pessoa được coi là tiền thân. Đó là chủ nghĩa hiện sinh công khai, về phần mình, văn học của Jean-Paul Sartre hoặc Albert Camus.


Ý nghĩa của chủ nghĩa hiện thực (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

*

Chủ nghĩa hiện thực là gì. Khái niệm và ý nghĩa của chủ nghĩa hiện thực: Vì chủ nghĩa hiện thực được gọi là xu hướng trình bày mọi thứ như thực tế, không rườm rà, ...

Ý nghĩa của chủ nghĩa hợp hiến (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

Hiến pháp là gì. Khái niệm và ý nghĩa của chủ nghĩa hợp hiến: Chủ nghĩa hợp hiến được gọi là hệ thống chính trị được điều chỉnh bởi một văn bản ...

Ý nghĩa của khủng hoảng hiện sinh (nó là gì, khái niệm và định nghĩa)

Khủng hoảng hiện sinh là gì. Khái niệm và ý nghĩa của khủng hoảng hiện sinh: Một cuộc khủng hoảng hiện sinh một giai đoạn trong cuộc đời của một người được đặc trưng bởi ...