Cài đặt bàn phím win 7

  Comfort Curve Keyboard 2000 Wireless Desktop 3000 gianghoky.vn Windows XP Home Edition Windows 7 Home Basic Windows Vista Home Basic Xem thêm...Ít hơn

  Tóm tắt

  Bài viết này mô tả cách thay đổi bố trí bàn phím cho bàn phím gianghoky.vn được liệt kê trong phần "Áp dụng cho". Bạn có thể cấu hình bàn phím để sử dụng ngôn ngữ khác hoặc bố cục bàn phím, chẳng hạn như Canada đa ngôn ngữ, tiếng Tây Ban Nha hoặc Hoa Kỳ-Dvorak. Nhiều sự lựa chọn bố trí bàn phím được cài đặt với hệ điều hành gianghoky.vn Windows. Thông thường, bạn phải đặt cấu hình bố trí bàn phím của bạn trong Windows để phù hợp với bàn phím thực tế mà bạn sử dụng. Nếu bạn có thể chọn một bố trí khác nhau, xin lưu ý rằng phím trên bàn phím của bạn có thể hiển thị các ký tự khác so với những xuất hiện trên màn hình.

  Bạn đang xem: Cài đặt bàn phím win 7

  Thông tin Bổ sung

  Để cấu hình bàn phím để sử dụng ngôn ngữ khác hoặc bố cục bàn phím, sử dụng phương pháp thích hợp cho phiên bản Windows.

  Lưu ý Sử dụng các phương pháp bố trí bàn phím tiếng Pháp Canada làm ví dụ.

  Windows 7 hoặc Windows Vista

  Bấm bắt đầu

  *
   , nhập intl.cpl trong hộp Bắt đầu tìm kiếm , và sau đó nhấn ENTER.

  Trên tab Bàn phím và ngôn ngữ, hãy bấm vào Thay đổi bàn phím.

  Bấm vào Thêm.

  Mở rộng ngôn ngữ mà bạn muốn. Ví dụ, mở rộng tiếng Pháp (Canada).

  Mở rộng danh sách bàn phím, bấm để chọn hộp kiểm Canada Pháp , và sau đó bấm OK.

  Trong tuỳ chọn, bấm vào Xem bố cục để so sánh giao diện bằng bàn phím thực.

  Trong danh sách ngôn ngữ nhập mặc định , bấm tiếng Pháp (Canada)-tiếng Pháp Canada, và sau đó bấm OK hai lần.

  Trong hộp thoại tuỳ chọn ngôn ngữ và vùng , bấm vào OK. Lưu ýCácNgôn ngữthanh xuất hiện trên thanh tác vụ. Khi bạn còn lại con trỏ chuột trên thanh này, một tooltip xuất hiện mô tả bố trí bàn phím hoạt động.

  Bấm vào thanh ngôn ngữ , và sau đó bấm FR tiếng Pháp (Canada).

  Windows XP

  Bấm bắt đầu , gõ intl.cpl hộp chạy và sau đó nhấn ENTER.

  Trên tab Ngôn ngữ, bấm Chi tiết.

  Xem thêm: Cách Thay Đổi Bản Thân Để Đẹp Hơn, Cách Để Trở Nên Xinh Đẹp

  Trong cài đặt dịch vụ, bấm vào Thêm.

  Trong danh sách ngôn ngữ nhập , chọn ngôn ngữ mà bạn muốn. Ví dụ: chọn tiếng Pháp (Canada) .

  Trong Bố trí bàn phím/IME bấm tiếng Pháp Canada, và sau đó bấm OK .

  Trong chọn một trong các ngôn ngữ nhập đã cài đặt để sử dụng khi bạn bắt đầu danh sách máy tính của bạn, bấm tiếng Pháp (Canada)-Canada Phápvà sau đó bấm OK.

  Trong hộp thoại Tùy chọn vùng và ngôn ngữ, hãy bấm vào OK.

  Lưu ý Thanh ngôn ngữ xuất hiện trên thanh tác vụ. Khi bạn còn lại con trỏ chuột trên thanh này, một tooltip xuất hiện mô tả bố trí bàn phím hoạt động.

  Bấm vào thanh ngôn ngữ , và bấm tiếng Pháp (Canada).

  Làm thế nào để đảm bảo đã chọn giao diện phù hợp với bàn phím

  Windows 7 hoặc Windows Vista

  Bấm bắt đầu, gõ osk trong hộp Bắt đầu tìm kiếm , và sau đó nhấn ENTER.

  Phù hợp với bàn phím trên màn hình bằng bàn phím vật lý để đảm bảo rằng bố cục phù hợp.

  Để kiểm tra các ký tự chữ, bấm phím shift trên bàn phím hoặc trên màn hình và kết hợp các ký tự in trên bàn phím.

  Windows XP

  Bấm bắt đầu, gõ osk hộp chạy và sau đó nhấn ENTER.

  Phù hợp với bàn phím trên màn hình bằng bàn phím vật lý để đảm bảo rằng bố cục phù hợp.

  Để kiểm tra các ký tự chữ, bấm phím shift trên bàn phím hoặc trên màn hình và kết hợp các ký tự in trên bàn phím.

  Tham khảo

  Để biết thêm thông tin về thanh ngôn ngữ, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức gianghoky.vn:

  306993 CÁCH THỨC: Sử dụng thanh Ngôn ngữ trong Windows XP Để biết thêm thông tin về cách sử dụng bố trí bàn phím Hoa Kỳ-quốc tế, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức gianghoky.vn:

  306560 cách sử dụng bố trí bàn phím Hoa Kỳ-quốc tế trong Windows 7, Windows Vista và Windows XP

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *