CÁCH XÓA CÁC NHÓM TRÊN FACEBOOK

  Chủ sở hữu nhóm Facebook có thể xóa một nhóm bằng cách trước tiên xóa tất cả các thành viên. Sau đó khi chủ sở hữu là người duy nhất trong nhóm, thì họ sẽ có tùy chọn để xóa nó.

  Bạn đang xem: Cách xóa các nhóm trên facebook

  Quản trị viên nhóm có thể lưu trữ một nhóm, nghĩa là tất cả những ai không phải là thành viên của nhóm sẽ không thể tìm kiếm được nhóm trên Facebook và không có thành viên mới nào có thể tham gia. Quản trị viên chỉ có thể xóa một nhóm nếu chủ sở hữu ban đầu rời khỏi nhóm.

  Xem thêm: 7 Cách Chế Biến Mực 1 Nắng Làm Món Gì Ngon Miệng Dễ Làm Từ Các Đầu Bếp Tại Gia

  Đây là cách xóa một nhóm trên Facebook.

  Cách xóa nhóm Facebook trên máy tính

  1. Truy cập Facebook.com và điều hướng đến “Nhóm” trên trang chủ.

  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  4. Khi mọi người đã bị xóa khỏi nhóm, hãy nhấn vào tên của bạn và chọn “Rời khỏi nhóm.” Facebook sẽ xác nhận rằng một khi bạn rời khỏi nhóm, nhóm sẽ bị xóa. Chọn “Rời đi và xóa.”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *