CÁCH THÊM S ES TRONG TIẾNG ANH

- Các đụng từ bỏ tận thuộc bằng Y, nếu trước Y là phú âm thì ta đổi Y thành I rồi thêm ES, giả dụ trước Y là nguyên âm thì chỉ cần thêm S:

study – studies

play – plays.

- Các trường hợp sót lại chỉ cần thêm S sau đụng từ.

work – works

Cách phạt âm các từ sau khi thêm S hoặc ES:

– Phát âm là/s/Khi từ tận thuộc bằng những phụ âm vô thanh:/p/, /t/, /k/, /f/, /θ/ (Phường, T, K, F-PH-GH, TH):

*

– Phát âm là/ɪz/Khi trường đoản cú tận cùng bởi những phú âm gió:/s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (S-CE-X, Z-ZE-SE, SH, GE, CH, GE):

*

– Phát âm là/z/Lúc tự tận cùng bằng các prúc âm hữu thanh:/b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/ với cácnguyên âm:

*
– Trường thích hợp quan trọng cùng với âm/θ/sẽ có 2 bí quyết phát âm là/z/hoặc/s/khi thêm Svào thời gian cuối câu, ví dụ:Crúc ý:

Bath

(v,n)

Baths

/bæθs/ – /bæðz/

Tắm

– Trường vừa lòng đặc biệt cùng với từHOUSE/haʊs/:

House

(n)

Houses

/ˈhaʊsɪz/

Wrong

Những ngôi nhà

House

(n)

Houses

/ˈhaʊzɪz/

Right

Những ngôi nhà

2. NGUYÊN TẮC THÊM "-ING" SAU ĐỘNG TỪ:

Động từ tận thuộc bằng "e" quăng quật "e" thêm "ing"

love => loving

write => writing

Động từ tận thuộc là "ee" không thay đổi và thêm "ing"

agree => agreeing

see => seeing

Lúc đụng từ bỏ tận cùng là 1 trong những nguyên lòng + phụ âm (trừ r,h,w,x,y,) gấp hai phú âm và thêm "ing"

stop => stopping

play => playing

Động từ bỏ gồm 2 âm ngày tiết cùng trọng âm nằm tại âm tiết thứ 2, gấp hai phụ âm cùng thêm "ing"

begin => beginning

prefer => preferring

Một số trường hòa hợp yêu cầu học nằm trong lòng

lie => lying

die => dying

3. NGUYÊN TẮC THÊM "ED"

Động tự tận thuộc là "e" hoặc "ee" chỉ việc thêm "-d"

live sầu => lived

agree => agreed

Đối với các cồn xuất phát điểm từ 1 vần, tận thuộc bởi một nguan tâm + một phú âm (trừ h, w, x, y), họ nên gấp hai phụ âm trước khi thêm "–ed"

fit => fitted

stop => stopped

Đối với động từ bỏ gồm 2 âm ngày tiết và lốt nhận ở âm cuối, ta cũng phải gấp rất nhiều lần prúc âm cùng Khi thêm "–ed":

permit => permitted

prefer=> preferred

Động tự tận thuộc bằng phụ âm "y" ta chia nhỏ ra 2 trường hợp:

+ trước y là phú âm, thay đổi "y" thành "i" với thêm "ed"

Study => studied

+ trước "y" là nguyên lòng không thay đổi và thêm "ed"

play => played

Cách phát âm các hễ từ bỏ sau khi thêm ED:

*

*****

gianghoky.vn

The more we care -The more you succeed

Dạy kèm Tân oán - Lý - Hóa - Sinch - Văn uống - Anh theo chương trình ít nhiều.Luyện thi gửi cấp cho lớp 9 lên lớp 10, luyện thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia, Luyện thi Đại Học.Dạy với luyện thi IELTS - TOEIC - TOEFL - PTE - SAT với các chứng chỉ quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *