Các công thức excel trong kế toán

Excel là dụng cụ làm việc gần như cần phải gồm cùng với kế tân oán với kiểm toán. Đây cũng chính là luật pháp ý hợp tâm đầu giúp kế toán thù và kiểm tân oán viên dứt công việc một bí quyết mau lẹ duy nhất. Học Viện gianghoky.vn reviews 6 hàm hay được sử dụng duy nhất vào nghiệp vụ kế toán thù kiểm toán thù.

You watching: Các công thức excel trong kế toán

 

1. HÀM TÍNH TỔNG (SUMPRODUCT, SUMIF, SUMIFS)

a. Hàm SUMPRODUCT

Cú pháp: = SUMPRODUCT(mảng 1,mảng 2, …,mảng n)

Công dụng: Nhân các thành phần tương ứng vào các mảng đã mang đến và trả về tổng của các tích số này.

Lưu ý:

Các đối số mảng phải có cùng kích thmong. Nếu không, hàm SUMPRODUCT trả về giá trị lỗi #VALUE!Hàm SUMPRODUCT coi các mục của mảng không có dạng số là số ko.

Ví dụ: Tổng VAT = 1,000,000 *5% + 2,000,000*10% + 3,000,000 *15%

*

b. Hàm SUMIF

Cú pháp: =SUMIF(Vùng điều kiện,Điều kiện,Vùng tính tổng)

Công dụng: Tính tổng các ô có mức giá trị số trong vùng tính tổng mà lại tất cả ô tương ứng và một sản phẩm nằm trong vùng ĐK thỏa ĐK đưa ra. Điều kiện yêu cầu được miêu tả bên dưới dạng chuỗi (đặt điều kiện vào “lốt ngoặc kép”) cùng ban đầu do những toán thù tử >,>=,.

Lưu ý:

Nếu vùng ĐK trùng với vùng tính tổng, họ chỉ không cần phải nhập vùng tính tổng vào bí quyết. Khi kia, cú pháp của hàm SUMIF đang trở thành nlỗi sau: Cú pháp: =SUMIF(Vùng ĐK,Điều kiện). Ví dụ: tính tổng doanh số quý khách lệch giá trên 1 tỷ. 

c. Hàm SUMIFS

Cú pháp: =SUMIFS(Vùng tính tổng, vùng điều kiện 1, ĐK 1, vùng điều kiện n, điều kiện n)

Công dụng: Tính tổng theo 1 hoặc những điều kiện

Lưu ý: Sumifs có tương đối nhiều ưu thế rộng Sumif: trả về vùng tài liệu sum khi làm truy tìm rà soát, (Ctrl+<), thao tác làm việc trên và một worksheet 

2. HÀM DÒ TÌM (VLOOKUP, HLOOKUP)

Cú pháp: = VLOOKUP(Giá trị dò kiếm tìm,Bảng dò kiếm tìm,Số lắp thêm từ cột dò search,Kiểu dò tìm)

Công dụng: Tìm kiếm quý hiếm trường đoản cú bảng dò search theo theo hướng dọc.

Kiểu dò tìm = 0 hoặc FALSE: dò tìm đúng mực, trường hợp không kiếm thấy đang trả về lỗi #N/A.Kiểu dò tra cứu = 1 hoặc TRUE: dò search khoảng, lúc đó hàm đã mang quý giá lớn nhất gần bằng quý giá dò tra cứu tuy thế nhỏ rộng quý giá dò kiếm tìm. Dữ liệu làm việc cột dò search bắt buộc được thu xếp theo lắp thêm trường đoản cú tăng ngày một nhiều.Ngược lại với hàm VLOOKUP là hàm HLOOKUPhường (Horizontal lookup), tức là dò tra cứu theo hướng ngang.

Ví dụ: hlookup = 100 & vlookup = 100

*

3. HÀM XỬ LÝ CHUỖI (LEFT, RIGHT, MID, LEN, TRIM)

a. Hàm MID()

– Cấu trúc của hàm Mid() vào Excel MID(Chuỗi ,Vị trí ban đầu, )

– Công dụng: Hàm Mid() dùng để lấy ra n ký kết từ bỏ của chuỗi (Text) trường đoản cú ngay địa chỉ bước đầu được chỉ định Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi văn uống phiên bản tất cả đựng các ký trường đoản cú đề nghị lấy ra.Vị trí bắt đầu: Vị trí ban đầu để lấy n ký từ từ trong chuỗi đang choSố ký kết tự: Là số cam kết từ bỏ hy vọng mang ra trường đoản cú ngay lập tức vị trí bắt đầu của Chuỗi đang mang lại.

– Ví dụ

Mid(“Excel thuc hanh khô kiem toan”,7,9) = thuc hanh

Hàm Mid() sẽ lôi ra 9 ký kết trường đoản cú trường đoản cú vị trí ban đầu là số 7 (chữ t) của chuỗi “Excel thuc khô cứng kiem toan”.

See more: Tổng Đại Lý Phân Phối Tivi 50 Inch Giá Rẻ Nhất Hiện Nay Mà Bạn Nên Mua

b. Hàm LEN()

– Cấu trúc: =LEN(Chuỗi)

– Chức năng: Hàm Len() dùng để làm đếm chiều nhiều năm (số cam kết tự) của chuỗi (Text)

Giải thích:

Chuỗi: Là chuỗi vnạp năng lượng bản có chứa các ký từ bỏ đề nghị đếm tổng chiều lâu năm từng nào cam kết trường đoản cú.

– Ví dụ

Len(“ZaloPay”) = 7

Hàm Len() đang đếm toàn bô ký kết từ bỏ của chuỗi “ZaloPay”.

c. Hàm LEFT()

– Cấu trúc: =LEFT (chuỗi, số cam kết tự)

– Chức năng: để đưa ra cam kết từ bỏ phía trái chuỗi

– Ví dụ:

=Left(“ZALOPAY”,4)=ZALO

d. Hàm MID

Cấu trúc: =MID(chuỗi,số ký trường đoản cú ban đầu, tổng số ký từ mong mỏi lấy)Chức năng: lấy những ký kết từ nằm « giữa » chuỗi– Ví dụ:

e. Hàm TRIM

– Cấu trúc: =TRIM(chuỗi cam kết tự)

– Chức năng: Loại bỏ các khoảng tầm trắng quá vào chuỗi.

– Ví dụ:

=TRIM(“ Zalo Pay ”) sẽ đến kết quả là ZaloPay. 

5. HÀM ĐIỀU KIỆN (IF, IFERROR) 

a. Hàm IF

Cú Pháp: IF (ĐK, quý giá 1, giá trị 2)

Ý Nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì công dụng hàm trả về là “quý hiếm 1”, ngược chở lại trả về “giá trị 2”.

b. Hàm IFERROR

Cú pháp: = IFERROR(giá trị, quý giá giả dụ lỗi)

Công dụng: Nếu biểu thức giá trị không tạo nên một lỗi, IFERROR() trả về công dụng của biểu thức; còn còn nếu như không, nó đang trả về cực hiếm trường hợp lỗi (là chuỗi rỗng hoặc một thông tin lỗi). 

c. Kết hợp IFERROR và VLOOKUP 

=IFERROR(VLOOKUP(giá trị search, vùng kiếm tìm 1, số cột tra cứu 1,0),VLOOKUP(quý giá tìm kiếm, vùng tìm kiếm 2, số cột tìm kiếm 2,0) 

6. HÀM ĐẾM DỮ LIỆU (COUNT, COUNTA, COUNTIF)

a. Hàm COUNT

– Cú pháp: COUNT(Value1, Value2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để làm đếm những ô chứa dữ liệu hình dáng số trong dãy

Với những tđam mê số: Value1, Value2… là mảng tuyệt dãy tài liệu. 

b. Hàm COUNTA

– Cú pháp: COUNTA(Value1, Value2, …)

Chức năng: Đếm toàn bộ những ô cất dữ liệu.

c. Hàm COUNTIF

Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria)

Chức năng: Hàm này có chức năng đếm các ô chứa tài liệu hình trạng số theo một ĐK mang lại trước.

See more: “Bí Kíp” Dạy Từ Vựng Tiếng Anh Cho Trẻ Em Lớp 2 Theo Chủ Đề Giúp Bé Tự Học Ở Nhà

Các tmê mệt số: – Range: Dãy tài liệu mà bạn muốn đếm. – Criteria: Là tiêu chuẩn chỉnh cho các ô được đếm. 

d. Hàm COUNTIFS

– Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, …)

– Chức năng: Hàm này dùng để đếm tổng thể ô thỏa điều kiện yêu cầu


*