BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7

Sở sách giáo khoa lớp 7 năm học tập 2021 -2022

ISÁCH GIÁO KHOA
1Tân oán 7 tập 1Bản9.000
2Tân oán 7 tập 2Bản5.000
3Vật lí 7Bản6.000
4Công nghệ 7Bản13.000
5Ngữ vnạp năng lượng 7 tập 1Bản12.000
6Ngữ văn uống 7 tập 2Bản10.000
7Lịch Sử 7Bản12.000
8Địa lí 7Bản16.000
9Giáo dục công dân 7Bản4.000
10Âm nhạc mĩ thuật 7Bản14.000
11Sinch học tập 7Bản17.000
12các bài luyện tập Toán 7 tập 1Bản16.400
13bài tập Tân oán 7 tập 2Bản10.500
14những bài tập Vật lí 7Bản7.600
15các bài luyện tập Ngữ văn 7 tập 1Bản11.900
16Những bài tập Ngữ văn 7 tập 2Bản9.600
17Bài tập Sinch học tập 7Bản10.700
18bài tập Địa lí 7Bản11.600
19Bài tập Âm nhạc 7Bản6.800
20các bài tập luyện Giáo dục công dân 7Bản7.400
21Những bài tập Công nghệ - Nông nghiệp 7Bản16.700
22Tin học tập giành riêng cho trung học cơ sở Quyển 2 (SHS)Bản24.000
23những bài tập Tin học tập dành riêng cho trung học cơ sở Quyển 2 (SBT)Bản21.000
24Tập bạn dạng vật dụng địa lý 7 (4 màu)Bản29.000
25Tập phiên bản đồ tranh vẽ lịch sử vẻ vang 7 (4 màu)Bản29.000
26
Tiếng Anh 7 tập1 -SHS(Kèm đĩa CD với thẻ)Bản43.00027Tiếng Anh 7 tập 2 -SHS (Kèm đĩa CD và thẻ)Bản43.00028Tiếng Anh 7 tập 1 - SBT (cố nhiên thẻ)Bản31.00029Tiếng Anh 7 tập 2 - SBT (kèm theo thẻ)Bản31.000TỔNG CỘNG478.200
Mời chúng ta viết nhấn xét đến sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 ( Năm Học 2021 - 2022 ) Đánh giá bán của công ty về sản phẩm này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *