Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 7

  Bộ sách giáo khoa lớp 7 năm học 2021 -2022

  ISÁCH GIÁO KHOA
  1Toán 7 tập 1Bản9.000
  2Toán 7 tập 2Bản5.000
  3Vật lí 7Bản6.000
  4Công nghệ 7Bản13.000
  5Ngữ văn 7 tập 1Bản12.000
  6Ngữ văn 7 tập 2Bản10.000
  7Lịch Sử 7Bản12.000
  8Địa lí 7Bản16.000
  9Giáo dục công dân 7Bản4.000
  10Âm nhạc mĩ thuật 7Bản14.000
  11Sinh học 7Bản17.000
  12Bài tập Toán 7 tập 1Bản16.400
  13Bài tập Toán 7 tập 2Bản10.500
  14Bài tập Vật lí 7Bản7.600
  15Bài tập Ngữ văn 7 tập 1Bản11.900
  16Bài tập Ngữ văn 7 tập 2Bản9.600
  17Bài tập Sinh học 7Bản10.700
  18Bài tập Địa lí 7Bản11.600
  19Bài tập Âm nhạc 7Bản6.800
  20Bài tập Giáo dục công dân 7Bản7.400
  21Bài tập Công nghệ - Nông nghiệp 7Bản16.700
  22Tin học dành cho THCS Quyển 2 (SHS)Bản24.000
  23Bài tập Tin học dành cho THCS Quyển 2 (SBT)Bản21.000
  24Tập bản đồ địa lý 7 (4 màu)Bản29.000
  25Tập bản đồ tranh ảnh lịch sử 7 (4 màu)Bản29.000
  26
  Tiếng Anh 7 tập1 -SHS(Kèm đĩa CD và thẻ)Bản43.00027Tiếng Anh 7 tập 2 -SHS (Kèm đĩa CD và thẻ)Bản43.00028Tiếng Anh 7 tập 1 - SBT (kèm theo thẻ)Bản31.00029Tiếng Anh 7 tập 2 - SBT (kèm theo thẻ)Bản31.000TỔNG CỘNG478.200
  Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 7 ( Năm Học 2021 - 2022 ) Đánh giá của bạn về sản phẩm này:

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *