Biên Bản Xác Nhận Thanh Toán

  Xác nhận công nợ phải trả theo hợp đồng lập Biên bản đối chiếu công nợ như thế nào? Luật sư Trí Nam hướng dẫn cách lập Giấy/ Biên bản xác nhận công nợ theo quy định mới để Quý khách hàng tham khảo.

  Bạn đang xem: Biên bản xác nhận thanh toán


  Giá trị pháp lý của biên bản đối chiếu công nợ, xác nhận công nợ

  Do không có quy định cụ thể về hình thức của tài liệu xác nhận công nợ phải trả theo hợp đồng nên các bận đề tiêu đề là Giấy xác nhận công nợ hoặc Biên bản xác nhận công nợ đều được.

  1. Biên bản đối chiếu công nợ, xác nhận công nợ không phải là phụ lục hợp đồng kinh tế nhưng nó có giá trị tương đương. Nội dung công nợ xác nhận là căn cứ để yêu cầu bên có nghĩa vụ thanh toán theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

  2. Đối với việc quyết toán thuế, thì biên bản đối chiếu công nợ giữa khách hàng, nhà cung cấp luôn được hỏi đến đầu tiên. Vì đó là căn cứ để kiểm tra tình hình thanh toán tiền hànggiữa bên mua và bên bán, đặc biệt là việc thanh toán những hóa đơn giá trị gia tăng có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên có thực hiện đúng theo quy định không (thanh toán không dùng tiền mặt)

  3. Biên bản đối chiếu công nợ để kế toán kiểm soát được tình hình thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp mình đối với nhà cung cấp, với khách hàng đã thực hiện đúng với nội dung hợp đồng kinh tế đã ký kết hay không? Số nợ còn lại có chuẩn như tình hình thực tế hay không?

  *

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày tháng năm 2020

  BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN CÔNG NỢ

  – Căn cứ vào Hợp đồng mua bán hàng hóa.

  Xem thêm: Phần Mềm Dịch Tiếng Anh Bằng Click Chuột, Google Translate Client

  – Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

  Hôm nay, ngày tháng năm 2020 Tại ........... , chúng tôi gồm có:

  1. Bên A (Bên mua):

  CÔNG TY

  Mã số doanh nghiệp

  Đại diện:

  2. Bên B (Bên bán):

  CÔNG TY

  Mã số doanh nghiệp

  Đại diện:

  1. Đối chiếu công nợ:

  Doanh nghiệp nên liệt kê chi tiết từng khoản công nợ, diễn giải việc hình thành công nợ và xác dịnh tổng số tiền nợ đến thời điểm hiện tại

  2. Công nợ chi tiết.

  3. Kết luận:

  - Tính đến hết ngày Bên Acònphải thanh toán cho Bên B số tiền là: (Bằng chữ: ........)

  4. Thỏa thuận khác:

  - Cam kết trả nợ trước ngày:

  - Lãi suất chậm trả áp dụng:

  - Phạt vi phạm hợp đồng nếu sai phạm:

  Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *