BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TIẾNG ANH

I. NGUYÊN TẮC LẬP.. Báo cáo kết quả hoạt động marketing theo thông tứ 200.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả kinh doanh tiếng anh

– Báo cáo công dụng chuyển động marketing phản chiếu thực trạng cùng tác dụng chuyển động sale của khách hàng. Bao gồm hiệu quả từ bỏ chuyển động kinh doanh bao gồm cùng kết quả tự những vận động tài chính cùng vận động khác của chúng ta.

– khi lập Báo cáo kết quả vận động kinh doanh tổng hòa hợp thân công ty với đơn vị chức năng cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán thù phụ thuộc vào, công ty lớn phải đào thải toàn bộ các khoản lệch giá, thu nhập cá nhân, ngân sách gây ra từ những thanh toán nội cỗ.

– Báo cáo hiệu quả vận động sale tất cả gồm 5 cột:

+ Cột số 1: Các tiêu chí report.

+ Cột số 2: Mã số của những tiêu chí khớp ứng.

+ Cột số 3: Số hiệu khớp ứng cùng với các tiêu chí của báo cáo này được miêu tả chỉ tiêu bên trên Bản thuyết minch Báo cáo tài bao gồm.

+ Cột số 4: Tổng số tạo ra trong kỳ báo cáo năm.

+ Cột số 5: Số liệu của năm kia (nhằm so sánh).

II. CƠ SỞ LẬPhường Báo cáo công dụng hoạt động marketing theo thông bốn 200.

– Báo cáo tác dụng hoạt động sale của năm kia.

– Sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho những tài khoản từ các loại 5 mang đến nhiều loại 9.

III. Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động sale theo thông tứ 200.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU

1.Doanh thu bán hàng cùng hỗ trợ dịch vụ– Mã số 01

– Chỉ tiêu này phản ánh tổng lệch giá bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp hình thức với doanh thu khác những năm báo cáo của bạn.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số phát sinh mặt Có của Tài khoản 511“Doanh thu bán sản phẩm với cung ứng dịch vụ” vào kỳ báo cáo.

– Lúc đơn vị chức năng cấp cho bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cung cấp bên dưới không tồn tại tứ phương pháp pháp nhân, các khoản doanh thu bán hàng cùng hỗ trợ dịch vụ gây ra tự những giao dịch thanh toán nội bộ hầu hết buộc phải đào thải.

Chỉ tiêu này sẽ không bao gồmnhững loại thuế loại gián thu, như thuế GTGT (tất cả thuế GTGT nộp theo phương thức trực tiếp), thuế tiêu trúc quan trọng đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo an toàn môi trường xung quanh cùng các một số loại thuế, phí con gián thu khác

2.Các khoản giảm trừ doanh thu– Mã số 02

– Chỉ tiêu này phản ảnh tổng thích hợp các khoản được ghi giảm trừ vào tổng lệch giá vào năm

Bao gồm:

+ Các khoản khuyến mãi thương thơm mại

+ Giảm giá chỉ sản phẩm bán

+ Hàng buôn bán bị trả lại trong kỳ báo cáo

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làluỹ kế số gây ra bên Nợ TK 511“Doanh thu bán hàng cùng cung ứng dịch vụ”đối ứng cùng với bên Có những TK 521“Các khoản sút trừ doanh thu” trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này không bao gồmcác khoản thuế gián thu, giá thành mà lại doanh nghiệp lớn ko thừa hưởng buộc phải nộp NSNN (được kế tân oán ghi sút doanh thu trên sổ kế tân oán TK 511) do những khoản này về bản chất là những khoản thu hộ Nhà nước, ko phía trong cơ cấu tổ chức lợi nhuận với ko được xem như là khoản giảm trừ lệch giá.

3.Doanh thu thuần về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ– Mã số 10

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, Bất Động Sản chi tiêu, doanh thu cung ứng hình thức dịch vụ cùng lợi nhuận không giống vẫn trừ các khoản sút trừ (ưu đãi tmùi hương mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm buôn bán, sản phẩm chào bán bị trả lại) vào kỳ report, có tác dụng địa thế căn cứ tính công dụng hoạt động kinh doanh của người sử dụng.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4.Giá vốn sản phẩm bán– Mã số 11

– Chỉ tiêu này phản ảnh tổng giá chỉ vốn của sản phẩm & hàng hóa, Bất Động Sản chi tiêu, Chi phí sản xuất của thành phẩm đang chào bán, ngân sách thẳng của khối lượng hình thức ngừng sẽ cung cấp, ngân sách không giống được tính vào giá bán vốn hoặc ghi giảm giá vốn sản phẩm cung cấp vào kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làluỹ kế số phát sinh mặt Có của Tài khoản 632“Giá vốn mặt hàng bán” vào kỳ báo cáođối ứng mặt Nợ của Tài khoản 911“Xác định kết quả tởm doanh”.

– khi đơn vị cung cấp trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị cung cấp dưới không có tứ giải pháp pháp nhân, các khoản giá chỉ vốn mặt hàng buôn bán tạo nên từ bỏ các thanh toán giao dịch nội bộ hầu hết đề xuất loại bỏ.

5.Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm với hỗ trợ dịch vụ– Mã số 20

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa lệch giá thuần về bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, BĐS chi tiêu và cung ứng hình thức với cái giá vốn mặt hàng chào bán gây ra vào kỳ báo cáo.

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11

6.Doanh thu chuyển động tài chính– Mã số 21

– Chỉ tiêu này phản chiếu lợi nhuận vận động tài thiết yếu thuần gây ra vào kỳ báo cáo của công ty.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” đối ứng cùng với bên Có TK 911 “Xác định tác dụng khiếp doanh” vào kỳ báo cáo.

– khi đơn vị cấp cho trên lập report tổng hợp với những đơn vị chức năng cấp dưới không tồn tại bốn cách pháp nhân, các khoản lệch giá vận động tài chính tạo ra tự các giao dịch thanh toán nội bộ mọi nên loại bỏ.

7.Ngân sách tài chính– Mã số 22

– Chỉ tiêu này phản ảnh tổng ngân sách tài thiết yếu, gồm tiền lãi vay phải trả, chi phí phiên bản quyền, chi phí vận động liên kết kinh doanh,… tạo nên vào kỳ báo cáo của người tiêu dùng.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làluỹ kế số tạo nên bên Có TK 635“giá thành tài chính”đối ứng cùng với bên Nợ TK 911“Xác định tác dụng ghê doanh” vào kỳ report.

– lúc đơn vị cấp cho trên lập report tổng hợp với những đơn vị cấp cho bên dưới không tồn tại tư biện pháp pháp nhân, những khoản chi phí tài chủ yếu tạo nên từ các giao dịch thanh toán nội bộ rất nhiều nên đào thải.

Ngân sách lãi vay mượn – Mã số 23

+ Chỉ tiêu này phản chiếu chi phí lãi vay mượn phải trả được xem vào chi phí tài chính vào kỳ report.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán thù chi tiết Tài khoản 635.

Xem thêm: Công Thức Và Cách Tính Công Suất Của Bình Ắc Quy, Cách Tính Công Suất Tiêu Thụ Của Bình Ắc Quy

8. Chi phí bán hàng– Mã số 25

– Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí bán hàng hóa, thành phẩm đang phân phối, dịch vụ đã cung ứng gây ra trong kỳ report.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làtổng cộng số tạo ra mặt Có của Tài khoản 641“giá cả phân phối hàng”,đối ứng với mặt Nợ của Tài khoản 911“Xác định hiệu quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

9.Chi phí làm chủ doanh nghiệp– Mã số 26

– Chỉ tiêu này phản chiếu tổng chi phí cai quản doanh nghiệp lớn tạo nên vào kỳ report.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làtổng cộng số tạo ra bên Có của Tài khoản 642“Chi tiêu quản lý doanh nghiệp”,đối ứng với bên Nợ của Tài khoản 911“Xác định tác dụng tởm doanh” vào kỳ báo cáo.

10.Lợi nhuận thuần tự hoạt động ghê doanh– Mã số 30

– Chỉ tiêu này đề đạt tác dụng vận động sale của bạn trong kỳ report.

– Chỉ tiêu này được xem toán bên trên các đại lý lợi tức đầu tư gộp về bán hàng cùng cung ứng hình thức cùng (+) Doanh thu chuyển động tài chính trừ (-) túi tiền tài thiết yếu, chi phí bán hàng cùng ngân sách làm chủ doanh nghiệp tạo nên vào kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số trăng tròn + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

11.Thu nhập khác– Mã số 31

– Chỉ tiêu này phản chiếu những khoản các khoản thu nhập không giống, tạo nên trong kỳ báo cáo.

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vàotổng thể gây ra bên Nợ của Tài khoản 711“Thu nhập khác” đối ứng cùng với bên Có của Tài khoản 911 “Xác định kết quả ghê doanh” vào kỳ report.

– Riêng so với giao dịch thanh toán thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ các việc tkhô nóng lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT cao hơn nữa quý hiếm còn sót lại của TSCĐ, BĐSĐT với chi phí tkhô nóng lý.

– lúc đơn vị chức năng cấp trên lập report tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp bên dưới không tồn tại bốn biện pháp pháp nhân, những khoản các khoản thu nhập khác tạo nên từ những giao dịch nội cỗ hồ hết đề nghị vứt bỏ.

12.Ngân sách chi tiêu khác– Mã số 32

– Chỉ tiêu này phản ảnh tổng các khoản chi phí không giống tạo nên vào kỳ report.

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vàotổng số tạo ra mặt Có của Tài khoản 811“Ngân sách khác” đối ứng cùng với mặt Nợ của Tài khoản 911 “Xác định kết quả khiếp doanh” trong kỳ báo cáo.

– Riêng đối với thanh toán tkhô nóng lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc tkhô nóng lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT bé dại hơn quý giá sót lại của TSCĐ, BĐSĐT cùng ngân sách thanh khô lý.

– lúc đơn vị cấp cho bên trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp bên dưới không có tứ phương pháp pháp nhân, các khoản ngân sách khác tạo ra trường đoản cú những giao dịch thanh toán nội bộ đông đảo phải đào thải.

13.Lợi nhuận khác– Mã số 40

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch thân thu nhập không giống (sau khoản thời gian đã trừ thuế GTGT đề nghị nộp tính theo phương thức trực tiếp) cùng với chi phí không giống tạo nên vào kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

14.Tổng ROI kế toán trước thuế– Mã số 50

Chỉ tiêu này phản ánh tổng thể lợi tức đầu tư kế toán thù thực hiện những năm report của người sử dụng trước khi trừ chi phí thuế các khoản thu nhập công ty lớn từ bỏ chuyển động marketing, chuyển động không giống phát sinh trong kỳ report.

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

15.giá thành thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện hành– Mã số 51

– Chỉ tiêu này phản ảnh chi phí thuế các khoản thu nhập công ty lớn hiện hành tạo ra trong thời điểm report.

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào:

+ Tổng số tạo ra mặt Có Tài khoản 8211“Ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn hiện nay hành” đối ứng cùng với bên Nợ TK 911 “Xác định công dụng tởm doanh” trên sổ kế toán chi tiết TK 8211

+ Hoặc căn cứ vào số gây ra mặt Nợ TK 8211đối ứng với mặt Có TK 91một trong những kỳ báo cáo,(ngôi trường hợp này số liệu được ghi vào tiêu chuẩn này thông qua số âm dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (…) bên trên sổ kế toán chi tiết TK 8211).

16.túi tiền thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại– Mã số 52

– Chỉ tiêu này phản ảnh chi phí thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hoãn lại hoặc các khoản thu nhập thuế thu nhập hoãn lại tạo nên trong thời điểm report.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào

+ Tổng sốgây ra mặt Có Tài khoản 8212“Ngân sách thuế các khoản thu nhập công ty lớn hoãn lại” đối ứng cùng với bên Nợ TK 911 “Xác định công dụng tởm doanh” bên trên sổ kế toán thù chi tiết TK 8212

+ Hoặc căn cứ vàosố phát sinh mặt Nợ TK 8212đối ứng với mặt Có TK 911 trong các kỳ report,(trường vừa lòng này số liệu được ghi vào tiêu chuẩn này ngay số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn (…) bên trên sổ kế tân oán chi tiết TK 8212)

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp– Mã số 60

Chỉ tiêu này phản ánh tổng cộng lợi tức đầu tư thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ những hoạt động vui chơi của doanh nghiệp lớn (sau khoản thời gian trừ ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong thời điểm báo cáo.

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

18.Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu– Mã số 70

– Chỉ tiêu này phản chiếu lãi cơ phiên bản trên CP, không tính mang đến những lý lẽ được desgin về sau có khả năng pha loãng quý hiếm CP.

– Chỉ tiêu này được trình bày bên trên Báo cáo tài chủ yếu của công ty cổ phần là công ty chủ quyền. Đối cùng với đơn vị người mẹ là công ty cổ phần, tiêu chí này chỉ được trình diễn bên trên Báo cáo tài thiết yếu phù hợp nhất, ko trình diễn bên trên Báo cáo tài bao gồm riêng biệt của doanh nghiệp bà bầu.

– Trường thích hợp Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích trường đoản cú lợi nhuận sau thuế, lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu được xác minh theo bí quyết sau:

*

19.Lãi suy giảm trên cổ phiếu– Mã số 71

– Chỉ tiêu này đề đạt lãi suy sút bên trên cổ phiếu, có tính tới sự ảnh hưởng tác động của các công cụ về sau có thể được biến hóa thành cổ phiếu và trộn loãng cực hiếm cổ phiếu.

– Chỉ tiêu này được trình diễn trên Báo cáo tài thiết yếu của khách hàng CP là doanh nghiệp hòa bình. Đối cùng với chủ thể chị em là công ty cổ phần, chỉ tiêu này chỉ được trình bày bên trên Báo cáo tài chủ yếu hợp độc nhất, không trình bày trên Báo cáo tài bao gồm riêng rẽ của khách hàng bà bầu.

– Lãi suy bớt trên cổ phiếu được xác minh như sau:

*

– Xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) phân bổ đến cổ đông sở hữu CP phổ biến nhằm tính lãi suy bớt bên trên cổ phiếu:

*

Trường hợp đơn vị trình diễn lãi cơ bản bên trên cổ phiếu trên Báo cáo tài chủ yếu vừa lòng duy nhất thì ROI hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn trong kỳ là ROI hoặc lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp lớn được tính bên trên cửa hàng biết tin đúng theo độc nhất vô nhị. Trường hòa hợp đơn vị trình diễn bên trên Báo cáo tài chính riêng thì lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập công ty lớn trong kỳ là ROI hoặc lỗ sau thuế của riêng đơn vị.

+ Các khoản kiểm soát và điều chỉnh bớt ROI hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân công ty để tính lợi nhuận hoặc lỗ phân chia cho CP phổ biến Khi xác định lãi suy sút trên cổ phiếu

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:Cổ tức của cổ phiếu khuyến mãi bao gồm: Cổ tức của cổ phiếu khuyến mãi ko lũy kế được thông tin vào kỳ report cùng cổ tức của cổ phiếu chiết khấu luỹ kế gây ra vào kỳ report. Cổ tức của cổ phiếu khuyến mãi được xem nhỏng sau:

Cổ tức của CP ưu đãi=Tỷ lệ cổ tức của CP ưu đãixMệnh giá bán cổ phiếu ưu đãi

Khoản chênh lệch to hơn thân quý hiếm phải chăng của khoản tkhô cứng tân oán cho những người cài đặt với giá trị ghi sổ của CP khuyến mãi khi công ty cổ phần thâu tóm về cổ phiếu khuyến mãi của fan cài.

Khoản chênh lệch lớn hơn thân quý hiếm hợp lý của CP thêm hoặc các khoản tkhô hanh toán thù không giống triển khai theo ĐK đổi khác có ích tại thời khắc thanh hao toán với mức giá trị phù hợp của CP phổ biến được xuất bản theo ĐK biến đổi nơi bắt đầu.

Các khoản cổ tức hoặc các khoản không giống tương quan tới cổ phiếu rộng lớn tiềm năng tất cả ảnh hưởng tác động suy giảm Các khoản lãi được ghi dấn vào kỳ tương quan tới CP rộng rãi tiềm năng tất cả ảnh hưởng suy sút Các yếu tố không giống có tác dụng bớt lợi nhuận sau thuế giả dụ đổi khác CP rộng rãi tiềm năng có ảnh hưởng suy sút thành CP rộng rãi.Ví dụ, những khoản chi phí nhằm thay đổi trái phiếu đổi khác thành cổ phiếu thêm có tác dụng sút lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập công ty vào kỳ.

+ Xác định các khoản điều chỉnh tăng lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp:

Khoản chênh lệch to hơn thân cực hiếm phù hợp của khoản thanh toán cho tất cả những người cài với cái giá trị ghi sổ của CP chiết khấu Lúc cửa hàng cổ phần thâu tóm về CP chiết khấu của người thiết lập. Các nhân tố làm cho tăng thu nhập sau thuế nếu như đổi khác cổ phiếu đa dạng tiềm năng bao gồm ảnh hưởng suy sút thành CP đa dạng.lấy ví dụ như, Lúc đổi khác trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thêm thì công ty lớn sẽ tiến hành bớt chi phí lãi vay mượn tương quan cho tới trái khoán biến đổi cùng Việc làm cho tăng lệch giá sau thuế thu nhập doanh nghiệp lớn trong kỳ

– Số lượng CP để tính lãi suy bớt trên CP.

Số lượng CP để tính lãi suy bớt trên CP được xác minh là số trung bình gia quyền của CP diện tích lớn lưu hành trong kỳ cộng (+) cùng với số bình quân gia quyền của cổ phiếu càng nhiều sẽ được kiến thiết thêm vào trường hòa hợp tất cả những CP thêm tiềm năng tất cả ảnh hưởng suy giảm đều được biến hóa thành cổ phiếu thêm.

+ Xác định con số bình quân gia quyền của CP diện tích lớn sẽ tiến hành desgin thêm trong kỳ

Cổ phiếu rộng rãi sẽ tiến hành sản xuất thêm vào kỳ được coi là cổ phiếu nhiều tiềm năng có ảnh hưởng tác động làm cho suy sút lãi bên trên CP. Gồm:

Quyền lựa chọn download hội chứng quyền và những nguyên tắc tương đương. Công núm tài chính có thể đổi khác. Cổ phiếu rộng rãi xây cất gồm điều kiện. Hợp đồng được tkhô nóng toán bởi CP nhiều hoặc bởi tiền. Các quyền chọn đã được cài. Quyền lựa chọn buôn bán vẫn tạo.

Việc xác minh số lượng CP thêm sẽ được xây đắp thêm trong kỳ được tiến hành theo biện pháp của Chuẩn mực kế tân oán “Lãi trên cổ phiếu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *